Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw realizuje projekt „Zmiana na lepsze!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY osoby w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkujące na terenie gmin województwa świętokrzyskiego: Zagnańsk, Strawczyn, Sitkówka-Nowiny, Piekoszów, Morawica, Miedziana Górna, Masłów, Górno, Daleszyce, Chmielnik, Chęciny i Kielce.
Zapraszamy osoby które są bezrobotne lub poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia ) lub bierne zawodowo należące do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia; kobiety; osoby z niepełnosprawnościami; osoby długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY diagnozę potrzeb i INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trener wspomagający dla osób niepełnosprawnych.

Szkolenia zawodowe:

  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  • Pracownik robót wykończeniowych z uprawieniami energetycznymi
  • Spawacz metodą MAG

Staże zawodowe ze wsparciem adaptacyjnym
Trzymiesięczne staże zawodowe dla osób biorących udział w szkoleniu zawodowym.
Sześciomiesięczne staże zawodowe dla osób nie biorących udziału w szkoleniu zawodowym.

ZAPEWNIAMY:

  • stypendium szkoleniowe i stażowe!!!
  • certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe
  • zwrot kosztów dojazdu
  • materiały szkoleniowe

Udział we wszystkich zajęciach jest BEZPŁATNY!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji. Szczegółowe informacje na stronie
http://www.eds-fundacja.pl/projekty/zmiananalepsze/projekt.php

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! DAJ SOBIE SZANSE – ZADZWOŃ DO NAS JUŻ DZIŚ!!!!
BIURO PROJEKTU:
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Sandomierska 89, 25-318 Kielce, tel. 727 400 872

Projekt „Zmiana na lepsze!” realizowany jest na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowanie projektu UE:1 114487,29 zł

Załączniki:
Pobierz plik (zmiana_na_lepsze.png)zmiana_na_lepsze.png[ ]118 kB