Budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Korczynie, która będzie obsługiwała także miejscowości Kuźniaki i Rudę Strawczyńską oraz budowa 11 kilometrów sieci kanalizacyjnej wraz z trzema przepompowniami ścieków w miejscowościach Korczyn i Akwizgran – w gminie Strawczyn powstał już projekt ogromnej inwestycji, która opiewa na kwotę 19 milionów złotych i złożono wniosek o jej dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby domostw korzystających z systemu oczyszczania ścieków. – To bardzo ważna inwestycja, kolejny krok w uporządkowaniu gospodarki wodno- ściekowej w gminie Strawczyn – powiedział Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn. – Wystąpiliśmy już z wnioskiem o dofinansowanie budowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, która pokryje koszty w wysokości 80% wartości inwestycji - dodał wójt Tadeusz Tkaczyk.

Projekt przewiduje budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Korczynie oraz sieci kanalizacyjnej o długości 11 kilometrów z możliwością dalszej rozbudowy. – Ciągły rozwój miejscowości znajdujących się na terenie gminy Strawczyn powoduje pojawienie się nowych potrzeb, którym należy wyjść naprzeciw – powiedział wójt Tadeusz Tkaczyk. – Istniejąca oczyszczalnia w Strawczynie nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu jakie obecnie mamy w gminie w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, a nie ma możliwości jej rozbudowy, dlatego potrzeba powstania nowej oczyszczalni ścieków jest niezaprzeczalna. Jesteśmy do tej inwestycji świetnie przygotowani. Jest już projekt, jest pozwolenie na budowę, jest złożony wniosek o dofinansowanie, obecnie czekamy na decyzję w tej kwestii i możliwość ogłoszenia przetargu na budowę – poinformował wójt Tadeusz Tkaczyk.
Szacunkowy koszt inwestycji to 19 milionów złotych. Przewidywane zakończenie budowy planowane jest na 2020 rok.