Remiza osp ChelmceSamorząd gminy Strawczyn pozyskał 99% dofinansowania na zakup niezbędnego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z jej terenu. Pieniądze będą pochodziły z Funduszu Sprawiedliwości uruchomionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Umowa o dofinansowanie podpisana

28 marca wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk podpisał umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP z jej terenu. W sumie gmina otrzyma aż 67 tysięcy 518 złotych. Jej wkład własny w inwestycję wyniesie 1% i będzie to kwota w wysokości 682 zł. – Prawie 100% dofinansowania to bardzo duży zastrzyk gotówki, za który zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzkie – powiedział wójt Tadeusz Tkaczyk. – Środki, które udało się pozyskać przyczynią się do podniesienia jakości i dalszego rozwoju profesjonalnej pomocy świadczonej przez druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Strawczyn. To właśnie te jednostki odgrywają niezmiennie istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, ponieważ zwykle to druhowie OSP jako pierwsi przybywają na miejsce zdarzeń – podkreślił wójt Tadeusz Tkaczyk.

Zakupią nowoczesny sprzęt

Z pozyskanych funduszy zostanie zakupione między innymi pięć sztuk toreb ratowniczych. W ich skład wchodzi: sprzęt służący do zabezpieczenia i przywrócenia drożności dróg oddechowych, prowadzenia oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii, unieruchomienia złamań, podejrzeń złamań i zwichnięć, zapewnienia komfortu termicznego, tamowania krwotoków, a także opatrywania ran i oparzeń. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zakupione zostaną również: defibrylator, deska ortopedyczna, dwa komplety podpór stabilizacyjnych, dwie sztuki airbagów zabezpieczających na kierownicę i dwustopniowy cylinder rozpierający. Do strawczyńskich OSP trafi także narzędzie ratownicze „Hooligan”, które jest najpopularniejszym na całym świecie narzędziem służącym do uderzania, przebijania, ukręcania, podważania i cięcia elementów konstrukcji stanowiących przeszkody dla ratowników. Doskonale sprawdza się przy torowaniu przejść i tworzeniu wyjść ewakuacyjnych dla poszkodowanych.

Zreformowany fundusz

Warto dodać, że pieniądze na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych zostały przeznaczone ze zreformowanego we wrześniu 2017 roku Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Obecnie jest to Fundusz Sprawiedliwości, a jego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Co ciekawe, środki funduszu pochodzą od sprawców przestępstw. O wsparcie finansowe ze zreformowanego funduszu mogą ubiegać się gminy i miasta na prawach powiatu. To właśnie za ich pośrednictwem zakpiony dzięki pozyskanemu dofinansowaniu sprzęt będzie trafiał do poszczególnych jednostek OSP.