Nawet 5 tys. zł. mogą otrzymać sołectwa z powiatu kieleckiego na realizację pomysłowych inicjatyw.  - To wsparcie na wartościowe przedsięwzięcia na rzecz lokalnej społeczności – mówi inicjator akcji, starosta kielecki Michał Godowski.

Sołectwa będą mogły stanąć do konkursowej rywalizacji, organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

- Będziemy oceniać podejmowane przez sołectwa z terenu powiatu kieleckiego działania na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, rozwoju, rewitalizacji i promocji własnej miejscowości – wymienia starosta kielecki Michał Godowski. - W konkursie ocenie podlegać będzie pomysłowość i oryginalność zaprezentowanych w projekcie działań, ich skuteczność oraz użyteczność. Liczy się zaangażowanie społeczności, trwałość projektu oraz skala oddziaływania przedsięwzięcia. – Mamy nadzieję, że pojawią się ciekawe pomysły dotyczące rozwoju kultury przez doposażenie świetlic, zakup strojów ludowych, galowych, instrumentów muzycznych dla Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Zespołów Folklorystycznych czy orkiestr – dodaje starosta.

Źródło: https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Docenimy-pomyslowe-solectwa-z-powiatu/idn:5524.html