Odnawialne Źródła Energii

Gmina Strawczyn informuje, że projekt parasolowy pn. „Odnawiane Źródła Energii na terenie Gminy Strawczyn” nie będzie realizowany z uwagi na nieotrzymanie przez Gminę dofinansowania.
W ramach wykonanych wizji obiektów mieszkalnych została sporządzona dokumentacja techniczna dla instalacji solarnych i fotowoltaicznych i dostępna jest dla osób zainteresowanych w Urzędzie Gminy w Strawczynie, pok. Nr 6.
W momencie pojawiania się nowych możliwości dofinasowania tego typu projektów będziemy Państwa na bieżąco informować.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 41 303 80 02 wew. 62

Informujemy, iż 10 sierpnia 2017 roku upływa termin na składanie deklaracji podtrzymujących chęć udziału w projekcie dotyczącym Odnawialnych Źródeł Energii. W przypadku, kiedy do tego czasu nie otrzymamy od Państwa deklaracji, uznajemy, że jest to równoznaczne z niewyrażeniem woli dalszej współpracy w ramach projektu.

W załączeniu publikujemy również prezentację przedstawianą na spotkaniach dotyczących OZE w dniach 24-25 lipca br (format PowerPoint).

 

Spotkanie dotyczące
Odnawialnych Źródeł Energii
w gminie Strawczyn
PROJEKTY PARASOLOWE – RPO WŚ 2014-2020

Informujemy, że w dniach 24-25 lipca 2017 r. zgodnie z poniższym harmonogramem, w świetlicy wiejskiej w Strawczynku, ul. Wojewódzka 39, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące „Odnawialnych Źródeł Energii”

Dotyczy: Spotkania informacyjnego w sprawie Odnawialnych Źródeł Energii.

Urząd Gminy Strawczyn informuje, że osoby które nie mogły uczestniczyć w w/wym spotkaniu w dniu dzisiejszym (24 lipca) mogą wziąć udział w spotkaniu w dniu jutrzejszym (25 lipca).

Środki na OZE

Do pobrania: Pismo wraz załącznikami