Odnawialne Źródła Energii

Informujemy, iż 10 sierpnia 2017 roku upływa termin na składanie deklaracji podtrzymujących chęć udziału w projekcie dotyczącym Odnawialnych Źródeł Energii. W przypadku, kiedy do tego czasu nie otrzymamy od Państwa deklaracji, uznajemy, że jest to równoznaczne z niewyrażeniem woli dalszej współpracy w ramach projektu.

W załączeniu publikujemy również prezentację przedstawianą na spotkaniach dotyczących OZE w dniach 24-25 lipca br (format PowerPoint).

Dotyczy: Spotkania informacyjnego w sprawie Odnawialnych Źródeł Energii.

Urząd Gminy Strawczyn informuje, że osoby które nie mogły uczestniczyć w w/wym spotkaniu w dniu dzisiejszym (24 lipca) mogą wziąć udział w spotkaniu w dniu jutrzejszym (25 lipca).

Środki na OZE

Do pobrania: Pismo wraz załącznikami

 

Spotkanie dotyczące
Odnawialnych Źródeł Energii
w gminie Strawczyn
PROJEKTY PARASOLOWE – RPO WŚ 2014-2020

Informujemy, że w dniach 24-25 lipca 2017 r. zgodnie z poniższym harmonogramem, w świetlicy wiejskiej w Strawczynku, ul. Wojewódzka 39, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące „Odnawialnych Źródeł Energii”