Rewitalizacja

Program Rewitalizacji Gminy Strawczyn

 

Podsumowanie konsultacji społecznych - etap 2

Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o przeprowadzniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn celem poznania opinii w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023.

Rewitalizacja - Ogłoszenie o konsultacjach

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023

Program Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych

Zaproszenie do składania Fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla obszarów objętych rewitalizacją w ramach opracowywanego Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023
Do pobrania: Fiszka przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023 - Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych.

Do pobrania: