logu rpo logo woj logo gmina logo ue

GMINA STRAWCZYN
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Budowa przedszkola w Strawczynie w ramach budowy budynku przedszkola i żłobka w Strawczynie”

Celem projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej przyczyniającej się do zwiększenia wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej na ternie Gminy Strawczyn.

Efektem projektu będzie wybudowanie przedszkola, w którym świadczone będzie wychowanie przedszkolne dla 120 dzieci z terenu Gminy Strawczyn.

Wartość projektu ogółem: 6 275 694,50 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 471 809,23 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 499 522,46 zł.


Załączniki:
Pobierz plik (plakat_promocyjny_przedszkole.pdf)Plakat promocyjny przedszkole[ ]330 kB