Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Strawczyn

Informacje dotyczące projektu Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Strawczyn

logo projektu

Plakat Rozwoj kompetencji cyfrowych Gmina Strawczyn Szanowni Państwo, informujemy, iż Gmina Strawczyn wspólnie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przystąpiła do realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Strawczyn”, na którego realizację otrzymała kwotę 83.980 zł.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

W ramach projektu, osoby dorosłe, powyżej 25 roku życia będą mogły skorzystać z BEZPŁATNYCH szkoleń komputerowych w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług.