2018

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2018 roku

aktywizacja sportowa 1 20181017 152608029316 października w Targach Kielce odbyła się konferencja pod hasłem „Czas wolny Polaków”. Organizator wydarzenia Dziennik Gazeta Prawna nagrodził te samorządy, które wyróżniają się dużą aktywnością w zakresie wspierania kultury fizycznej dzieci i młodzieży. W tym zaszczytnym gronie znalazła się gmina Strawczyn, która uplasowała się na trzecim miejscu w kraju. Wyróżnienie trafiło do gminy Bieliny.

Upowszechnianie sportu i rekreacji wymaga od władz samorządowych zaangażowania, dobrego planowania i przeznaczenia części budżetu na pokrycie kosztów związanych z budową infrastruktury sportowej oraz realizacją projektów sportowych. „Dziennik Gazeta Prawna” już po raz drugi zorganizowała ranking, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie samorządów szczególnie wyróżniających się w tym zakresie. Trzecie miejsce wśród gmin wiejskich w kraju zajęła gmina Strawczyn.

ii miejsce w rankingu samorzdow rzeczpospolitej 1 20181010 1287023790Gmina Strawczyn po raz kolejny znalazła się w ścisłej czołówce niezależnego XIV „ Rankingu Samorządów” przygotowanym przez ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”. Uplasowała się na bardzo wysokim drugim miejscu wśród wszystkich gmin wiejskich w kraju. Z województwa świętokrzyskiego wyróżniona została także gmina Bieliny, która zajęła czwartą lokatę.

Strawczyn i Bieliny wśród najlepszych w kraju
Ranking wyróżnia najlepsze polskie samorządy w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Z województwa świętokrzyskiego w czołówce rankingu znalazły się dwie gminy: gmina Strawczyn, która zajęła drugie miejsce oraz gmina Bieliny z czwartą lokatą. – Wyróżnienie jest uhonorowaniem konsekwentnych działań całego samorządu, zwłaszcza, że jest to najbardziej obiektywny ranking w kraju. Jesteśmy dumni z tego, że wytężona praca zaowocowała tak dynamicznym rozwojem gminy Strawczyn. Dziś jest ona uznawana za jedną z najlepszych gmin w Polsce. To nas bardzo cieszy, bo przecież to nasze miejsce do życia i nasze wspólne dobro, o które warto dbać – mówi Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.

Profilaktyka grypy 2018Darmowe szczepienia przeciwko meningokokom i grypie to w gminie Strawczyn już standard. Inicjatywa samorządu została zauważona na forum ogólnokrajowym i do gminy trafił prestiżowy tytuł Nowego Lidera Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.
12 września w Warszawie odbyła się Doroczna Debata Ekspertów Flu Forum 2018. Dotyczyła szeroko pojętej tematyki szczepień profilaktycznych. Wzięli w niej udział specjaliści z zakresu profilaktyki zdrowia i przedstawiciele: Ministerstwa Zdrowia, Kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Naczelnej Izby Lekarskiej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, czy Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, a także przedstawiciele sejmu RP.
Podczas debaty wręczone zostały wyróżnienia dla tych gmin, które realizują programy profilaktyczne na najwyższym poziomie. Tytuł Nowego Lidera Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy trafił do gminy Strawczyn. Wyróżnienie zostało wręczone na ręce wójta gminy Tadeusza Tkaczyka. - Na program szczepień przeciwko meningokokom i grypie gmina Strawczyn rocznie przeznacza w sumie 35 tysięcy złotych. Bardzo cieszymy się, że tak wiele osób zna i rozumie zagrożenia związane z zakażeniami wirusami grypy, czy bakteriami meningokoków i świadomie podejmuje decyzję o szczepieniu profilaktycznym. Jako samorząd zdajemy sobie sprawę, że być może nie każdego stać na tego typu ochronę, dlatego mieszkańcom gminy, którzy należą do podwyższonej grupy ryzyka zapewniamy bezpłatne szczepienia – mówi Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.
Warto dodać, że samorząd gminy Strawczyn regularnie wspiera lokalną służbę zdrowia. – W tym roku przekazaliśmy 50 tysięcy złotych dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Dzięki tym funduszom została zamontowana klimatyzacja. Inwestycja zdecydowanie podniosła komfort pacjentów, którzy korzystają z usług ośrodka zdrowia, szczególnie w upalnie dni, a także komfort pracy personelu medycznego. Dodatkowo przeznaczyliśmy dla ośrodka 10 tysięcy złotych. Kwota ta zostanie przeznaczona na malowanie wnętrz obiektu – podsumowuje wójt Tadeusz Tkaczyk.

Laur Michala Aniola3 października podczas Kongresu Edukacji Przyszłości w Kielcach odbyło się uroczyste rozdanie ogólnopolskich nagród dla liderów edukacji. Laury Michała Anioła, bo o nich mowa, honorują zaangażowanie poszczególnych jednostek w rozwój nowatorskich metod nauczania. Wśród laureatów znalazł się wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk, a także dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz przedszkoli z terenu gminy Strawczyn.

O zaszczytne wyróżnienie pod nazwą „Laur Michała Anioła” mogą ubiegać się tylko te placówki, które aktywnie upowszechniają nowatorskie rozwiązania z dziedziny dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe w kraju.

W kategorii „Samorządowcy”, czyli tych, którzy wspierają rozwój oświaty, wyróżnienie trafiło do wójta gminy Strawczyn Tadeusza Tkaczyka. – Wspieranie oświaty, czyli zbilansowanego rozwoju młodych osób i ich edukacji na możliwie najwyższym poziomie, powinno być działaniem priorytetowym każdego samorządu i tak właśnie jest w gminie Strawczyn – podkreśla wójt Tadeusz Tkaczyk. – Realizujemy liczne projekty unijne i rządowe, tworzymy nowoczesne klasopracownie i inwestujemy w dokształcanie kadry nauczycielskiej. Cytat Jana Zamoyskiego „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” jest nadal aktualny i zobowiązuje nas do dbania o edukację w szczególny sposób – dodaje wójt Tadeusz Tkaczyk

2018 07 30 2

2018 07 30 3