2018

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2018 roku

Gmina przyjazna senioromOgólnopolska Karta Seniora – strawczyńscy seniorzy otrzymają wiele zniżek!
24 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Strawczynie odbył się wieczór andrzejkowy dla seniorów, połączony ze spotkaniem dotyczącym Ogólnopolskiej Karty Seniora. Otrzymało ją już ponad stu seniorów z terenu gminy Strawczyn. Karta uprawnia do uzyskania zniżek na wybrane produkty i usługi na terenie całej Polski, ma być też trampoliną do aktywizacji ludzi starszych. Co ważne, do programu przystąpiły też lokalne firmy i przedsiębiorstwa z terenu gminy Strawczyn.
Spotkanie z seniorami swoją obecnością uświetnili goście: Krzysztof Słoń – senator RP, Renata Janik – wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, dr Marek Pilch – Stowarzyszenie „MANKO”, Tadeusz Tkaczyk – wójt gminy Strawczyn oraz Damian Gad – wiceprzewodniczący Rady Gminy Strawczyn.

Strawczyn jedną z ponad stu gmin w ogólnopolskim programie
Już ponad sto gmin z terenu całego kraju przystąpiło do ogólnopolskiego programu karty seniora. Wśród nich znalazła się również gmina Strawczyn, która coraz mocniej wspiera seniorów. – Nie można ludzi starszych zostawić samych sobie. Należy im zapewnić nie tylko opiekę medyczną i socjalną, ale też możliwość do bycia aktywnymi. Dlatego cieszę się, że wójt gminy Strawczyn wsparł tą inicjatywę – podkreślił senator Krzysztof Słoń. – Gratuluję zebranym tu dziś seniorom otwartości na świat oraz na siebie nawzajem, ale gratuluję również wszystkim animatorom życia senioralnego w gminie Strawczyn – dodał senator.

Wicemarszałek województwa chce pomóc
Głos zabrała także wicemarszałek Renata Janik i zdeklarowała, że z racji sprawowanej funkcji będzie zawsze pamiętała o seniorach i aktywnie wspierała działania zmierzające do ich aktywizacji. – Mam w głowie wiele inicjatyw i pomysłów, które chcę realizować już od przyszłego roku. Chciałabym ożywić środowisko senioralne przy współudziale parlamentarzystów. Państwo dziś tu jesteście, ale wielu seniorów zostało jeszcze w domach. Dlatego tak ważne jest to, aby tworzyć coraz więcej aktywnych grup seniorów. Aby takie grupy mogły funkcjonować, muszą być ludzie, którzy je wesprą. W gminie Strawczyn taką osobą jest wójt Tadeusz Tkaczyk i bardzo się cieszę, że dołączył do ogólnopolskiego programu karty seniora – powiedziała wicemarszałek Renata Janik.

Podziękowanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach złożone mieszkańcom Gminy Strawczyn za udział w Akcji Letniej Krew Darem Życia 2018.

 krew darem ycia 1 20181127 2069981620

ii miejsce w rankingu samorzdow rzeczpospolitej 1 20181010 1287023790Gmina Strawczyn po raz kolejny znalazła się w ścisłej czołówce niezależnego XIV „ Rankingu Samorządów” przygotowanym przez ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”. Uplasowała się na bardzo wysokim drugim miejscu wśród wszystkich gmin wiejskich w kraju. Z województwa świętokrzyskiego wyróżniona została także gmina Bieliny, która zajęła czwartą lokatę.

Strawczyn i Bieliny wśród najlepszych w kraju
Ranking wyróżnia najlepsze polskie samorządy w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Z województwa świętokrzyskiego w czołówce rankingu znalazły się dwie gminy: gmina Strawczyn, która zajęła drugie miejsce oraz gmina Bieliny z czwartą lokatą. – Wyróżnienie jest uhonorowaniem konsekwentnych działań całego samorządu, zwłaszcza, że jest to najbardziej obiektywny ranking w kraju. Jesteśmy dumni z tego, że wytężona praca zaowocowała tak dynamicznym rozwojem gminy Strawczyn. Dziś jest ona uznawana za jedną z najlepszych gmin w Polsce. To nas bardzo cieszy, bo przecież to nasze miejsce do życia i nasze wspólne dobro, o które warto dbać – mówi Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.

aktywizacja sportowa 1 20181017 152608029316 października w Targach Kielce odbyła się konferencja pod hasłem „Czas wolny Polaków”. Organizator wydarzenia Dziennik Gazeta Prawna nagrodził te samorządy, które wyróżniają się dużą aktywnością w zakresie wspierania kultury fizycznej dzieci i młodzieży. W tym zaszczytnym gronie znalazła się gmina Strawczyn, która uplasowała się na trzecim miejscu w kraju. Wyróżnienie trafiło do gminy Bieliny.

Upowszechnianie sportu i rekreacji wymaga od władz samorządowych zaangażowania, dobrego planowania i przeznaczenia części budżetu na pokrycie kosztów związanych z budową infrastruktury sportowej oraz realizacją projektów sportowych. „Dziennik Gazeta Prawna” już po raz drugi zorganizowała ranking, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie samorządów szczególnie wyróżniających się w tym zakresie. Trzecie miejsce wśród gmin wiejskich w kraju zajęła gmina Strawczyn.

Laur Michala Aniola3 października podczas Kongresu Edukacji Przyszłości w Kielcach odbyło się uroczyste rozdanie ogólnopolskich nagród dla liderów edukacji. Laury Michała Anioła, bo o nich mowa, honorują zaangażowanie poszczególnych jednostek w rozwój nowatorskich metod nauczania. Wśród laureatów znalazł się wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk, a także dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz przedszkoli z terenu gminy Strawczyn.

O zaszczytne wyróżnienie pod nazwą „Laur Michała Anioła” mogą ubiegać się tylko te placówki, które aktywnie upowszechniają nowatorskie rozwiązania z dziedziny dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe w kraju.

W kategorii „Samorządowcy”, czyli tych, którzy wspierają rozwój oświaty, wyróżnienie trafiło do wójta gminy Strawczyn Tadeusza Tkaczyka. – Wspieranie oświaty, czyli zbilansowanego rozwoju młodych osób i ich edukacji na możliwie najwyższym poziomie, powinno być działaniem priorytetowym każdego samorządu i tak właśnie jest w gminie Strawczyn – podkreśla wójt Tadeusz Tkaczyk. – Realizujemy liczne projekty unijne i rządowe, tworzymy nowoczesne klasopracownie i inwestujemy w dokształcanie kadry nauczycielskiej. Cytat Jana Zamoyskiego „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” jest nadal aktualny i zobowiązuje nas do dbania o edukację w szczególny sposób – dodaje wójt Tadeusz Tkaczyk