2018

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2018 roku

Laur Świętokrzyski27 kwietnia w Targach Kielce odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Wojewody Świętokrzyskiego „Laur Świętokrzyski”. W tym roku przyznano ją w siedmiu kategoriach. W zaszczytnym gronie nominowanych znalazły się także gminy Strawczyn i Morawica, które otrzymały nominację w kategorii „Gmina Innowacyjna”.

Nagrody przyznano w kategoriach: „Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku”, „Gmina innowacyjna”, „Gmina przyjazna rodzinom i seniorom”, „Działanie na rzecz bezpieczeństwa”, „Działanie na rzecz polskiej pamięci historycznej”, „Lider dobroczynności”, „Osiągnięcie sportowe roku”. Gminy Strawczyn i Morawica otrzymały nominację w kategorii „Gmina Innowacyjna” tuż obok Miasta Kielce. Jak podkreślano podczas gali, już sama nominacja do „Laura Świętokrzyskiego” to wyróżnienie dla tych, którzy wnoszą wkład w rozwój i promocję regionu oraz przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku ziemi świętokrzyskiej nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Wzorowa Gmina Strawczyn 2018Przyznana nagroda to podziękowanie i docenienie wieloletniego wysiłku całego samorządu gminy Strawczyn, dzięki któremu na przestrzeni lat gmina zmieniła swoje oblicze, stając się miejscem bardziej przyjaznym dla jej mieszkańców. Otrzymany tytuł „Lidera Sportu” to także symbol sukcesu osiągniętego dzięki skutecznemu pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków finansowych pochodzących z kasy Unii Europejskiej.
Gmina Strawczyn otrzymała nagrodę „Wzorowa Gmina” w kategorii „Sport”. Kapituła Konkursu wybierając liderów brała pod uwagę poszerzanie bazy sportowej na terenie gminy poprzez budowę i modernizację obiektów sportowych: stadionów, hal sportowych, basenów, boisk, kortów tenisowych, czy ścieżek zdrowia. Oceniała także wspieranie lokalnych rozgrywek, turniejów i innych wydarzeń sportowych promujących ruch i zdrowy tryb życia na terenie działania jednostek samorządu terytorialnego. Działalność i dokonania na tym polu w gminie Strawczyn idealnie wpisały się w ramy konkursu. – Dzisiejsze wydarzenie, czyli przyznanie gminie Strawczyn tytułu „Lidera Sportu”, to zwieńczenie wieloletniego wysiłku podejmowanego przez jej samorząd w celu stworzenia zaplecza sportowego szytego na miarę XXI wieku – podkreślił Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn. – Wybudowanie nowoczesnego centrum sportu wraz z krytą pływalnią, to lata pracy, ponieważ realizacja tak ogromnych inwestycji nie dzieje się z dnia na dzień. Poprzedziły ją liczne konsultacje, przygotowanie projektów i wreszcie starania o dofinansowanie z unijnej kasy, bez którego wykonanie zadania byłoby bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Sama realizacja inwestycji pochłonęła mnóstwo czasu i energii, ale dziś mogę śmiało powiedzieć, że było warto. Oczywiście nie spoczywamy na laurach i dalej rozwijamy rozpoczęty projekt. Już niebawem w gminie Strawczyn powstanie nowoczesna hala wraz ze strzelnicą. To kolejny krok milowy w kierunku, który został obrany z początkiem pierwszej kadencji mojego urzędowania na stanowisku wójta gminy Strawczyn – powiedział wójt Tadeusz Tkaczyk.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak w kategorii "Polscy liderzy wykorzystywania funduszy europejskich", za projekt "„Budowa żłobka w Strawczynie w ramach budowy budynku przedszkola i żłobka w Strawczynie”.

Inicjatorem i głównym organizatorem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Współorganizatorem sekcje tematyczne: "Rzecz o Innowacjach"/"Rzecz o Inwestycjach" oraz "goPL". Partnerem merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej.

Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają podmioty, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Laureatem edycji 2017 w kategorii "Człowiek roku" został ówczesny Minister Rozwoju i Finansów, Mateusz Morawiecki.

Konkurs Wójt Roku 2017Kapituła konkursu "Wójt roku 2017" z grona zgłoszonych kandydatów wybrała finałową dziesiątkę. Spośród nich, głosami widzów, wyłoniony zostanie zwycięzca konkursu "Wójt roku 2017", który w minionym roku wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy.
Kapituła konkursu na „Wójta roku 2017” w składzie:

- Pani Barbara Fedyszak – Radziejowska – Kancelaria Prezydenta RP
- Pani Joanna Kowalska - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Pani Teresa Tiszbierek – Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
- Pan Witold Strobel – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
- Pan Adam Sekściński – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego
- Pan Wiktor Szmulewicz – Krajowa Rada Izb Rolniczych
- Pan Krzysztof Pączkowski – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- Pan Edward Trojanowski – Związek Gmin Wiejskich RP
- ks. Łukasz Grabiarz – Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników
- Pan Robert Głowacki – Redakcja Audycji Rolnych, Program 1 TVP S. A.

witokrzyska victoria 2018 1 20180216 1717524017Gmina Strawczyn w gronie najlepszych samorządów województwa świętokrzyskiego. Nominacja do ”Świętokrzyskiej Victorii” odebrana!

Podczas uroczystej gali 13 lutego br. w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach już po raz dziesiąty wręczono nagrody „Świętokrzyskiej Victorii”. Nominację do Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w kategorii „Samorządność” otrzymała Gmina Strawczyn. Znalazła się tym samym – jako jedna z zaledwie pięciu gmin województwa świętokrzyskiego – w zacnym gronie nominowanych.

„Świętokrzyska Victoria” to nagroda Samorządu Województwa, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Osobowość” i „Przedsiębiorczość”.

Laureatem prestiżowej nagrody w kategorii „Samorządność” zostało miasto Starachowice. W kategorii „Przedsiębiorczość” statuetkę otrzymała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie, natomiast w kategorii „Osobowość” nagrodę otrzymał profesor Stanisław Żak.