2019

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2019 roku

Statuetka Nagrody Świętokrzyska Victoria

5 marca, na uroczystej gali w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, Gmina Strawczyn uhonorowana została Świętokrzyską Victorią.

Świętokrzyska Victoria to nagroda Samorządu Województwa, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób - społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Co roku nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: przedsiębiorczość,samorządność i osobowość. O statuetkę i prestiżowy laur zwycięzcy ubiega się piątka nominowanych w każdej kategorii.

W kategorii Samorządność nominowano: Gmina Bieliny, Gmina i Miasto Chęciny, Miasto i Gmina Chmielnik, Gmina Strawczyn, Miasto i Gmina Jędrzejów.

Samorządy, firmy i osoby pretendujące do Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wybrane - kapituła plebiscytu wytypowała te z nich, które mają szansę otrzymać nagrodę. W tym zaszczytnym gronie po raz kolejny znalazła się gmina Strawczyn.

Plebiscyt honoruje te jednostki, przedsiębiorstwa oraz osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się do wspierania prorozwojowych inicjatyw realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Osobowość” i „Przedsiębiorczość”.

Liderzy w województwie
Wśród nominowanych do nagrody „Świętokrzyska Victoria” w kategorii „Samorządność” znalazły się gminy wykazujące się najbardziej spektakularnymi działaniami: Gmina i Miasto Chęciny, Miasto i Gmina Chmielnik, Gmina Strawczyn oraz Miasta i Gmina Jędrzejów. - Już sama nominacja jest dla nas ogromnym zaszczytem, ponieważ oznacza, że kierunek rozwoju, który obraliśmy dla gminy Strawczyn jest słuszny, a ponadto zauważany i doceniany poza jej granicami – mówi Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn. – Dziękuję członkom kapituły za to wyróżnienie i możliwość zaprezentowania dokonań na forum wojewódzkim. A należy tu podkreślić, że są one wynikiem wytężonej pracy całego samorządu gminy Strawczyn – dodaje wójt.

lider gospodarki regionalnej

 

lider rozwoju regionalnego Gmina Strawczyn