Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020

Strategia dostępna na stronie:

http://www.um.kielce.pl/strategia-zit-kof/