Najnowsze wiadomości dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego:

http://www.um.kielce.pl/aktualnosci-zit/