Strona główna
29 grudnia Sesja Rady Gminy PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 19 grudnia 2014 19:25

INFORMACJA

Informuję, że sesja Rady Gminy w Strawczynie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.
Proponowany porządek obrad:

Więcej…
 
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 17 grudnia 2014 15:53

Biuro Bezpieczeństwa przekazało zatwierdzoną 5 listopada 2014 r. nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z listem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja.
Poniżej publikujemy list szefa BBN Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną treść nowej strategii.

List od szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014

 
Artykuły żywnościowe PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 15 grudnia 2014 15:37

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie, informuje że osoby którym dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00 zł lub osoby samotnie gospodarujące 813,00 zł mogą otrzymać pomoc w formie artykułów żywnościowych. W tym celu należy zgłosić się do GOPS po niezbędne skierowanie. Prosi się o zabranie dowodu osobistego oraz dokumentów potwierdzających sytuację finansową (zaświadczenia netto  np. o wynagrodzeniu, odcinki renty, emerytury, inne).

 
Ostrzeżenie meteorologiczne PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 grudnia 2014 14:59

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się od dnia 12 grudnia od godz. 16:00 do 13 grudnia godz. 05:00 wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu.

Źródło: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

 
19 grudnia sesja rady Gminy PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 grudnia 2014 10:01

INFORMACJA


Informuję, że sesja Rady Gminy w Strawczynie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014r. (piątek) o godz. 14:00 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2.    Powołanie sekretarza i protokolanta obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr I/2014 z sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 1.12.2014 r.
5.    Zapytania i interpelacje.
6.    Realizacja uchwał z sesji Rady Gminy i informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
7.    Podjęcie uchwał:
1)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2014 r.,
2)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014 – 2024.
8.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Strawczyn w roku szkolnym 2013/2014.
9.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
10.    Komunikaty i ogłoszenia.
11.    Zakończenie sesji.


Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Arkadiusz Wilczkowski

 
Informacja PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 10 grudnia 2014 10:50

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe;
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).


Szczegóły konkursu na stronie pozytek.gov.pl

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 166

GOSPODARKA ODPADAMI

Wzór deklaracji

Nowy System Gospodarki Odpadami

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Harmonogram Zbiórki Odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Moda na kompostowanie

Wyszukiwarka

Wirtualna strefa

Wirtualny spacer

Miasta Partnerskie

Falkenstein
Falkenstein (Niemcy)


Chodorów
Chodorów (Ukraina)

PLAN ZAGOSP.PRZESTRZ.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego


Gminny Portal Mapowy

Pomoc dla Stasia

Pomoc dla Stasia

SPORT I REKREACJA

Święto Gminy - STRAWCZYNADA

Orlik 2012 - Moje Boisko

Zbiornik wodny Strawczyn

Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Strawczynku

Aktualności Samorządowego Centrum Kultury i Sportu

ZIEMIA STRAWCZYŃSKA

Ziemia Strawczyńska

Zdrowie

Pozycja bezpieczna
Badania cytologiczne
Badania mammograficzne