Strona główna
30 października Sesja Rady Gminy PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 października 2014 09:44

I N F O R M A C J A

Informuję, że sesja Rady Gminy w Strawczynie odbędzie się w dniu 30 października 2014 r. (czwartek) o godz. 13:00 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2.    Powołanie sekretarza i protokolanta obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XXXIX/2014 z sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2014 r.
5.    Zapytania i interpelacje.
6.    Realizacja uchwał z sesji Rady Gminy i informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
7.    Podjęcie uchwał:
1)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2014 r.,
2)    w sprawie zmian w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014 - 2024,
3)    w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego - sołectwa Hucisko,
4)    w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego - sołectwa Niedźwiedź,
5)    w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
8.    Informacja Wójta Gminy dotycząca stawek podatkowych na 2015 rok.
9.    Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
10.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11.    Komunikaty i ogłoszenia.
12.    Zakończenie sesji.

 

Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Gminy

inż. Stanisław Zdyb

 
Zaproszenie na spotkanie PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 22 października 2014 09:45

 

ZAPROSZENIE

 

Urząd Gminy w Strawczynie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 31.10.2014 r.  o godzinie 10:00  w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie (parter budynku Urzędu Gminy).

Tematyka szkolenia:

Więcej…
 
Wyniki losowania numerów list kandydatów Kimitetów Wyborczych PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 października 2014 20:07

UCHWAŁ NR 3/2014
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STRAWCZYNIE
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014

w sprawie: przyznania numerów dla list kandydatów Komitetów Wyborczych Wyborców w wyborach do Rady Gminy w Strawczynie zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014r.

 

Na podstawie art. 410§7 Kodeksu Wyborczego oraz Rozdziału III uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 01 września 2014r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. u c h w a l a się  co następuje:

Więcej…
 
Infromacja o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika SZOZu PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 października 2014 19:47

INFORMACJA
WÓJTA GMINY STRAWCZYN
o wynikach konkursu na stanowisko kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

W związku z zakończeniem postępowania konkursowego na stanowisko kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie informuję, że w wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty konkursowe:
1) Pani Lidii Dziedzic
2) Pana Grzegorza Midaka
3) Pana Grzegorza Szczepańskiego
4) Pana Marka Żelaznego.

Na w/w stanowisko wybrany został Pan Marek Żelazny.

 

Wójt

/-/ Tadeusz Tkaczyk

Poprawiony: piątek, 24 października 2014 06:34
 
Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 października 2014 19:40

24 października 2014r. (piątek) o godz. 13.00 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie odbędzie się pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych Uchwałą Gminnej Komisji Wyborczej w Strawczynie z dnia 21 października 2014r..
W związku z tym, że Obwodowe Komisje Wyborcze będą dokonywać wyboru przewodniczących i ich zastępców, obecność na spotkaniu jest obowiązkowa, a nie usprawiedliwienie nieobecności w ciągu 2-ch dni spowoduje skreślenie ze składu Komisji.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 161

GOSPODARKA ODPADAMI

Wzór deklaracji

Nowy System Gospodarki Odpadami

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Harmonogram Zbiórki Odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Moda na kompostowanie

Wyszukiwarka

Wirtualna strefa

Wirtualny spacer

Miasta Partnerskie

Falkenstein
Falkenstein (Niemcy)


Chodorów
Chodorów (Ukraina)

PLAN ZAGOSP.PRZESTRZ.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego


Gminny Portal Mapowy

Pomoc dla Stasia

Pomoc dla Stasia

SPORT I REKREACJA

Święto Gminy - STRAWCZYNADA

Orlik 2012 - Moje Boisko

Zbiornik wodny Strawczyn

Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Strawczynku

Aktualności Samorządowego Centrum Kultury i Sportu

ZIEMIA STRAWCZYŃSKA

Ziemia Strawczyńska

Zdrowie

Pozycja bezpieczna
Badania cytologiczne
Badania mammograficzne