Uwaga organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Strawczyn!!!

Rusza kolejna edycja programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”, adresowanego dla gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich. Na realizację programu Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył w 2017 roku 1 milion złotych. Obradujący dzisiaj Zarząd Województwa zatwierdził regulamin konkursu.

Głównym celem programu jest zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla ich mieszkańców, jak również potrzeba kultywowania w społecznościach lokalnych tradycji i odrębności kulturowej.

 

Nabór wniosków konkursowych od stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych itp. będzie prowadzony w ramach gmin do 26 maja, a następnie do 9 czerwca 2017 r. gminy mają czas na przekazanie zebranych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego. Do otrzymania wsparcia uprawnione są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa świętokrzyskiego. Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji do wysokości 80% poniesionych wydatków, wkład własny gminy wynosi minimum 20% całkowitej wartości zadania. W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje na:

  • budowę małych obiektów, odbudowę oraz przebudowę, obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno - kulturalne jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domy kultury, strażnice OSP itp.),
  • zakupy inwestycyjne mające na celu wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno - kulturalne, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, a także infrastruktury towarzyszącej, jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domy kultury, strażnice OSP itp.),
  • zakupy towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów (m.in. zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych itp),
  • organizację wydarzeń kulturalnych, festynów związanych z kultywowaniem tradycji oraz służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.

Szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa w programie na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego www.sejmik.kielce.pl
Czekamy na Państwa zgłoszenia do 26 maja 2017 r.
W tym celu należy wypełnić formularz (dostępny pod ADRESEM: http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/item/54683-otwarty-nabor-wnioskow-w-ramach-konkursu-odnowa-wsi-swietokrzyskiej-na-2017-rok)  i złożyć go do Urzędu Gminy Strawczyn (sekretariat).
Osobą do kontaktu w sprawie pozostaje: Anna Gad, 41 3038002 wew. 62, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.