Centrum Sportowo-Rekreacyjne w StrawczynkuGmina Strawczyn kładzie duży nacisk na rozwój turystyki i sportu. W tym kierunku zbudowany został kompleks rekreacyjny - ?Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Strawczynku, gm. Strawczyn?. Dzięki tej inwestycji powstał już pełnowymiarowy stadion piłkarski - wymiarach płyty boiska 105 x 68 m. Wybudowano także bieżnię sześciotorową o szerokości 7,32 m z elementami lekkoatletycznymi: rów z wodą do biegu z przeszkodami, skoczniami do skoku o tyczce, skoku w dal i trójskoku, do skoku wzwyż, z rzutnią do pchnięcia kulą, do rzutu oszczepem, oraz rzutu dyskiem i młotem. To jeden z nielicznych tego typu obiektów w województwie świętokrzyskim. Obecnie w trakcie realizacji są kolejne etapy. Etap II - budowa krytego basenu. Inwestycja ta zakłada budowę basenu krytego z niecką główną (sportową) o wymiarach 25,00x12,50 m ze zjeżdżalnią zewnętrzną, a także nieckami: rekreacyjną (z dyszami masującymi, biczami wodnymi, wodospadami itp.) oraz brodzik dla dzieci, jacuzzi. Poza tym w kompleksie będzie widownia, sauna, kręgielnia, kawiarnia-palmiarnia, sztuczna rzeka, pomieszczenie dla uprawiania aerobiku, siłownia. Cały obiekt będzie ogrzewany systemem solarowym, pompami ciepła oraz kotłem na biomasę.

W 2010 roku rozpoczęto etap III - budowę boisk wielofunkcyjnych, trybun oraz infrastruktury. W ramach III etapu Budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku zaprojektowano następujące obiekty:

a) budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 44x26 m (pow. 1248 m?) w tym: - boisko do gry w piłkę ręczną 44x22m (pole gry 968m?), - 2 boiska do koszykówki 24x13m (pole gry 312m?), - boisko siatkówki 18x9m (pole gry 162m?);

b) budowa boiska treningowego do piłki nożnej 60x30m (pow. 2048m?, pole do gry 1800m?) o nawierzchni z trawy syntetycznej;

c) budowa kortu tenisowego 36,57x16,97m (pow. 621m?, pole do gry 216m?) o nawierzchni syntetycznej akrylowej;

d) budowa trybun - długość łączna trybun (dwie trybuny ziemne wraz ze skarpami, dwie trybuny kryte oraz 3 przejścia pomiędzy nii, środkowe przejście - dla zawodników) 134,47m; szerokość trybun 12,5m; Liczba miejsc na trybunach 1700 (w tym 740 pod dachem).

e) budowa dróg dojazdowych i manewrowych (pow. 5080m?)

f) budowa parkingów (pow. 2775 m?) w tym: g) chodniki na terenie centrum (pow. 1412m?) h) ogrodzenie.

Na terenie Centrum pozostawiono rezerwę terenu pod budowę hali sportowej.

To jeden z nielicznych tego typu obiektów w województwie świętokrzyskim. Zadanie zrealizowane zostało ze środków z nadkontraktacji z EFRR w ramach ZPORR (działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury) na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej w dniu 08 maja 2009 r.
Koszt inwestycji to 4 613 658 zł z czego dofinansowanie wyniosło 3 317 556 zł.

 

Kliknij tutaj by zobaczyć więcej zdjęć

http://strawczyn.pl/pl/index.php?option=com_content&view=article&id=545:wielkie-otwarcie-centrum-sportowo-rekreacyjnego-qolimpicq&catid=1:najnowsze