BUDOWA CENTRUM SPORTOWO ? REKREACYJNEGO W STRAWCZYNKU

W maju 2011 roku zostało oddane do użytku Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Strawczynku?, w którym panują doskonałe warunki do czynnego uprawiania różnego rodzaju sportów. Inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki wsparciu środkom z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 ? 2013 oraz przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jego budowa przewidywała etapową realizację i pochłonęła blisko 30 mln zł.

W ramach I-go etapu powstał pełnowymiarowy stadion piłkarski. Wybudowano także bieżnię sześciotorową z elementami lekkoatletycznymi: rów z wodą do biegu z przeszkodami, skoczniami do skoku o tyczce, skoku w dal i trójskoku, do skoku wzwyż, z rzutnią do pchnięcia kulą, do rzutu oszczepem, oraz rzutu dyskiem i młotem.

Etap drugi pn. ?Budowa Krytej Pływalni? zakładał budowę basenu krytego wraz ze  zjeżdżalnią zewnętrzną oraz niecki: sportową, rekreacyjną (z dyszami masującymi, biczami wodnymi, wodospadami itp.) oraz brodzik dla dzieci i jacuzzi. Ponadto powstała widownia, sauna, kręgielnia, kawiarnia, palmiarnia, sztuczna rzeka, pomieszczenie do uprawiania aerobiku, siłownia.

W ramach III etapu  powstały takie obiekty jak: budowa boiska wielofunkcyjnego w tym: - boisko do gry w piłkę ręczną, 2 boiska do koszykówki , boisko do siatkówki;  budowa boiska treningowego do piłki nożnej; kort tenisowy; trybuny - długość łączna trybun . Liczba miejsc na trybunach 1170 (w tym 740 pod dachem). Ponadto w ramach tego etapu powstała infrastruktura towarzysząca, w tym parking, ciągi piesze, drogi dojazdowe. Pozostawiono także rezerwę terenu pod budowę hali sportowej, toru dla rowerów górskich oraz pola do minigolfa.

Należy również podkreślić, iż innowacyjne rozwiązania zastosowane w technologii całego kompleksu czynią go najnowocześniejszym tego typu w Województwie Świętokrzyskim. W celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych związanych z przygotowaniem ciepłej wody zastosowano układ kolektorów słonecznych, wykorzystujących energię słoneczną. Obiekt pływalni wyposażony został w pompy ciepła, kotły na biomasę. Poza tym wykorzystane rozwiązania wpływają również na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Dzięki tej inwestycji zwiększyła się  dostępność do atrakcji i obiektów aktywnego wypoczynku zarówno dla mieszkańców gminy Strawczyn i gmin sąsiednich, a w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Obiekt stworzył dogodne warunki dla zrzeszonych grup sportowych w ramach całorocznych obozów treningowych. Zastosowanie specjalistycznych urządzeń pozwala na korzystanie z usług ośrodka przez osoby niepełnosprawne (m.in. zajęcia rehabilitacyjne). Dodatkową korzyścią społeczną zarówno dla społeczności lokalnej jak i turystów, którzy będą korzystać z wybudowanych obiektów sportowych jest pozytywny wpływ aktywnego wypoczynku na zachowanie zdrowia i dobrej kondycji, wychowanie młodzieży oraz zapobieganie patologiom społecznym.

Wskaźniki zawarte we wniosku aplikacyjnym zostały osiągnięte. Młodzież i dzieci ze szkół na terenie gminy chętnie korzystają z zajęć na terenie centrum. Dzięki rozwojowi bazy sportowej młodzież i dzieci uzyskały dogodne warunki do uprawiania sportu, do aktywnego i zdrowego wypoczynku. Niemałym zainteresowaniem cieszy się nowo wybudowany basen. Według zestawień zbiorczych opracowanych przez pracowników Centrum średnia tygodniowa pobytów uczniów z terenu gminy na pływalni wynosi 306 osób, zaś średnia dla wszystkich użytkowników basenu wynosi 2586 osób tygodniowo. Powyższe zestawienie wskazuje na ogromne zainteresowanie nowo powstałym kompleksem nie tylko wśród mieszkańców gminy, ale także wśród gości.

Dziś możemy poszczycić się wieloma prestiżowymi nagrodami, które zostały przyznane naszej gminie za wybudowanie kompleksu sportowo ? rekreacyjnego. Warto wspomnieć o wyróżnieniu i tytule ?Inwestor na medal? w ogólnopolskim konkursie ?Budowniczy Polskiego Sportu XII? w ramach programu ?budujemy sportową Polskę? oraz o Nagrodzie Specjalnej dla Wójta Gminy w plebiscycie Euro-Gmina 2009/2010 za wspieranie sportu i rekreacji poprzez wybudowanie nowoczesnego kompleksu obiektów.

Ponadto przyznane wyróżnienie Marszałka Województwa dla Gminy Strawczyn za zasługi samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych dla sportu województwa Świętokrzyskiego w 2011 roku oraz statuetka i dyplom na zajęcie I miejsca w konkursie wojewódzkim ?Przyjazna Wieś? w kategorii na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury technicznej realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych świadczą, że nasze osiągnięcia w dziedzinie rozwoju bazy sportowej zostały docenione.

===============================

BUDOWA CENTRUM SPORTOWO ? REKREACYJNEGO W PROMNIKU

Kolejnym programem w ramach którego Gmina Strawczyn starała się o wsparcie jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego programu
w minionym roku zrealizowano zadanie pn. ?Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Promniku?. Wartość inwestycji wyniosła 1.112.078 zł, z czego
z PROW ? u gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 tys zł.

Poprzez zagospodarowanie centrum został osiągnięty główny cel operacji, tj wzrost atrakcyjności miejscowości Promnik. Miejsce, w którym została zrealizowana operacja jest obszarem mającym na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców. W ramach tego projektu powstał zespół boisk sportowych, ciągów pieszych, wykonano parking, odmulenie stawu.

Centrum sportowe w Promniku wpłynęło na atrakcyjność tej miejscowości. Dzisiaj miejsce to tętni życiem, okoliczna młodzież i dzieci chętnie korzystają z tego obiektu. W przyszłości planuje się wykonać oświetlenie centrum, aby stało się ono obiektem jeszcze bardziej atrakcyjnym, a przede wszystkim bezpiecznym.

===============================

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CHEŁMCACH

Z PRZERZUTEM ŚCIEKÓW DO STRAWCZYNKA

Budowa kanalizacji w miejscowości Chełmce to z kolei jedna z największych inwestycji komunalnych ostatnich lat na terenie gminy Strawczyn. Rozpoczęto ją jesienią 2009 roku, a zakończono w czerwcu 2011r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wpłynęła na poprawę stanu środowiska, a przede wszystkim stanu czystości wód powierzchniowych. Nastąpiła poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury ochrony środowiska. Polepszył się stan środowiska naturalnego. Nastąpiło znaczne ograniczenie ilości odprowadzanych do środowiska nie oczyszczonych ścieków. Inwestycja ta była możliwa dzięki wsparciu z Unii Europejskiej. Wartość inwestycji to 6,7 mln. zł. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013 gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 2,7 mln. zł.

Dzięki tej inwestycji procent skanalizowania gminy wynosi blisko 90%. Na dzień dzisiejszy został złożony wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków obejmująca swym zasięgiem sołectwa: Korczyn i Małogoskie.

===============================

MODERNIZACJA ŚCIEŻKI ? DOJŚCIA DO KAPLICZKI ŚW. ROZALII NA TERENIE REZERWATU GEOLOGICZNO ? PRZYRODNICZEGO PERZOWA GÓRA W MIEJSCOWŚCI HUCISKO

W 2011 roku zrealizowana została inwestycja pn. Modernizacja ścieżki- dojścia do kapliczki św. Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno ? przyrodniczego Perzowa Góra w Hucisku. Roboty polegały na wykonaniu schodów z czerwonego piaskowca oraz drewnianych kładek na stromym podejściu na szczyt Perzowej Góry.
Tak wykonana ścieżka znacznie ułatwia dojście do kaplicy Św. Rozalii.

Dzięki tej inwestycji niewątpliwie wzrosła atrakcyjność sołectwa. Niełatwy dostęp do kaplicy zniechęcał osoby starsze do odwiedzenia tego atrakcyjnego przyrodniczo miejsca. Dziś już nie ma tego problemu, bowiem poza wygodnym podejściem na całej długości ścieżki ustawiono ławki, by móc na dowolnym odcinku wędrówki odpocząć.  Realizacja tego zadania stała się bodźcem dla mieszkańców do aktywności w zakresie dostarczania usług turystycznych. Poza standardem technicznym dojścia realizacja projektu zwiększyła bezpieczeństwo turystów. Dodatkowo nastąpiła znaczna poprawa estetyki i stanu środowiska naturalnego.

Wartość inwestycji to 190 tys. zł., która była możliwa dzięki wsparciu z Unii Europejskiej. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013 gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 124 tys. zł.

===============================

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŹRÓDLE

W MIEJSCOWOŚCI OBLĘGÓR

Kolejną inwestycją zrealizowaną w 2011 roku na terenie gminy Strawczyn jest zagospodarowanie terenu przy źródle w miejscowości Oblęgór. Plac wokół źródełka został utwardzony, wyłożony kostką, ogrodzony.

Zamontowano  stylowe ławy i siedziska z bali oraz huśtawki. Wydzielone zostało miejsce pod ognisko. Dodatkowo zamontowano  kamienny grill, stojak na rowery, kosze na śmieci. Cały plac został oświetlony, nasadzono zieleń.

Całość tworzy urokliwe miejsce wspólnych spotkań. Oblęgór stał się bardziej atrakcyjny także dla turystów. Powstałe miejsce szczególnie ucieszyło mieszkańców wsi Oblęgór, których często można spotkać biesiadujących przy wspólnym grillu.

Powyższe zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013 w wysokości  ponad 98 tys. zł, a wartość całkowita wyniosła 154 tys. zł.

===============================

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZBIORNIKU WODNYM W STRAWCZYNIE

W celu uzupełnienia rekreacyjnej oferty w 2011 roku został zagospodarowany teren przy zbiorniku ?Strawczyn?. Inwestycja ta powstała przy współudziale środków
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości blisko 18 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 34 tys. zł. Wskaźniki rezultatu po zakończeniu inwestycji zostały osiągnięte w 100%.  W ramach tego projektu powstało boisko do piłki plażowej i plac zabaw. Inwestycja przyczyniła się do rozwoju form letniej turystyki aktywnej. Stworzyła także bezpieczne miejsce zabawy dla najmłodszych, będąc jednocześnie idealnym punktem dla rozwoju aktywności ruchowej dzieci.

Wokół zbiornika zamontowane zostały ławki i kosze na śmieci, nasadzone zostały drzewa. Wszystkie te działania zrealizowane zostały z myślą o wygodzie odwiedzających oraz poprawie estetyki otoczenia.

Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla mieszkańców gminy jak i turystów na terenie centrum sportowego i przy zbiorniku wodnym został zamontowany monitoring.