Nazwa i symbol zadania: Wprowadzenie procedury naboru na każdy wolny wakat w Urzędzie

Zarządzenie Nr 65/05 z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie procedury naboru na wolne niekierownicze i niemerytoryczne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 66/05 z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników w drodze przeprowadzenia konkursów na stanowiska kierownicze urzędnicze i urzędnicze w Urzędzie Gminy w StrawczynieNazwa i symbol zadania: Obowiązkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenie dla rady przynajmniej raz w roku (5.5)

Celem zadania jest lepsze przygotowanie radnych do wykonywania zadań.
Zadanie to zostało zrealizowane Uchwałą Nr XXVII/242/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 września 2005 roku.