Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

10 maja 2017 r. w BEST WESTERN Grand Hotel na ul. H. Sienkiewicza 78 w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom dofinansowania projektów z wykorzystaniem instrumentu ZIT, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2017 roku.

Podczas spotkania przedstawione zostały możliwości finansowania projektów w ramach konkursów ogłoszonych bądź planowanych do ogłoszenia w 2017 r.:

- Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji.

- Poddziałanie 8.2.3. Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie – Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka jelita grubego.    

- Poddziałanie 8.4.3. Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych.

- Poddziałanie 8.5.4. Kształcenie ustawiczne – Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

W pierwszej części spotkania omówiono istotę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Strategię ZIT KOF na lata 2014-2020 i kryteria oceny zgodności ze Strategią ZIT KOF. W dalszej części programu przedstawione zostały najistotniejsze kryteria naboru i oceny projektów ZIT, w ramach ww. Poddziałań, logika tworzenia projektu, z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów. Z ostatniej prezentacji beneficjenci dowiedzieli się jakie są zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z EFS w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Najnowsze wiadomości dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego:

http://www.um.kielce.pl/aktualnosci-zit/

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - broszura informacyjna

Broszura dostępna na stronie:

http://www.um.kielce.pl/czym-sa-zity/broszura-zit-kof/

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020

Strategia dostępna na stronie:

http://www.um.kielce.pl/strategia-zit-kof/

Logo ZIT KOFPrezydent Miasta Kielce, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

zaprasza wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie projektów w konkursach dedykowanych Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym do udziału w:

Spotkaniu informacyjnym
na temat możliwości dofinansowania projektów z wykorzystaniem instrumentu ZIT, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2017 roku
Spotkanie odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Best Western Grand Hotel przy ul. Henryka Sienkiewicza 78 w Kielcach (sala Jodłowa).

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz_Zgloszeniowy.doc)Formularz_Zgloszeniowy.doc[ ]2050 kB
Pobierz plik (Program_spotkania.doc)Program_spotkania.doc[ ]2060 kB
Pobierz plik (spotkanie_informacyjne.docx)spotkanie_informacyjne.docx[Informacja o spotkaniu]109 kB