Najnowsze

Najnowsze wiadomości z serwisu Joomla!

Ogłoszenie Nr 1/2015 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Oferowane stanowisko: ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO (1/4 etatu)


Szczegóły w:
Ogłoszeniu


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 7 zarządzenia Nr 17/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lutego 2015 r. p o d a j ę do publicznej wiadomości ?Listę kandydatów na sołtysa sołectwa KORCZYN? w wyborach zarządzonych na dzień 19 marca 2015 roku.

1.    BEDNARKIEWICZ MARIA
2.    SŁOWIŃSKA TERESA


WÓJT GMINY
/-/ TADEUSZ TKACZYK

Przystąpienei do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn