Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

Informacja o sesji w BIP: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=2&id=916&x=22&y=85

Gmina Strawczyn jako Beneficjent projektu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera -z sektora MSP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn" w ramach RPO WS 2014-2020 - Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich"

Na stronie BIP: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=1&id=1015&x=14&y=45 opublikowane zostały Protokoły z konsultacji dotyczących poznania opinii w sprawie projektów uchwał Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu poszczególnym sołectwom

Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku.
Adresatami przygotowanego materiału są rodzice.
Film dostępny jest na portalu Youtube pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzAE

UWAGA ROLNICY!

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje rolników o możliwości zaktualizowania uprawnień chemizacyjnych.

Zainteresowane osoby proszę o kontakt pod nr tel. 691-056-177 najlepiej do końca stycznia br.

Alicja Śmiech

Specjalista Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Szanowni mieszkańcy, Urząd Gminy Strawczyn informuje, iż zastępczy termin odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) dla miejscowości Oblęgór oraz Niedźwiedź nastąpi w dniu 25.01.2020r. (sobota).

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu Joomla!

Czytaj więcej: Najnowsze