Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie gminy Strawczyn, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Strawczyn w terminie od 1 luty 2021 roku do 1 marzec 2021 roku.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 litrów x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 litrów x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Szczegóły ogłoszenia w BIP: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=1&id=1104&x=12&y=1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2021/2022 (okres świadczeniowy od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.) są przyjmowane od dnia:

➢ 1 lutego 2021 r. - składane tylko drogą elektroniczną (po przez portale Emp@tia, ePUAP, ZUS PUE, bankowość elektroniczną),
➢ 1 kwietnia 2021 r. - składane drogą elektroniczną i tradycyjne (wnioski papierowe) czyli osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem poczty;

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

Pracodawco, skorzystaj z dofinansowania z PUP w Kielcach

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach zaprasza pracodawców do składania wniosków o częściową refundację kosztów wynagrodzenia i składek ZUS zatrudnionego bezrobotnego w ramach realizowanego projektu pn. „Młodzi z POWEREM – Szansa na pracę”.

Prace interwencyjne kojarzą się przede wszystkim z pracą fizyczną i sezonowością, tymczasem prace interwencyjne można wykonywać na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w ramach pracy fizycznej jak też umysłowej. Nie ma tu żadnych ograniczeń, można więc zatrudnić osobę, która poprowadzi sekretariat, księgowość, zadba o zabezpieczenie informatyczne, administracyjne czy będzie specjalistą w konkretnej dziedzinie. Prace interwencyjne nie różnią się niczym od zwykłego zatrudnienia, a pracodawca dodatkowo zyskuje zwrot części kosztów poniesionych na:

  • wynagrodzenia;
  • nagrody;
  • składki na ubezpieczenia ZUS.

Urząd Gminy w Strawczynie informuje, iż od 9 stycznia 2021r. zostaną wznowione odbiory odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strawczyn.

Nowy harmonogram odbioru odpadów do pobrania ze strony: https://strawczyn.pl/index.php/dla-mieszkanca/urzd-gminy/gospodarka-odpadami/harmonogram-zbiorki-odpadow

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie dzwoniąc do Urzędu Gminy: 41.30-38-002 w. 52

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Dotacje na start dla młodych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu mieszkańcy województwa świętokrzyskiego w wieku 18-29 lat będą mogli ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe w wysokości 38 650,00 zł (dotacja inwestycyjna 23 050,00 i wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 6 mies. funkcjonowania firmy 15 600,00 zł).
Dodatkowo osoby zainteresowane otrzymają profesjonalną pomoc w określaniu celów zawodowych, przygotowania biznes planu oraz będą mogli skorzystać z 30 godzinnego wsparcia szkoleniowego pt. „Otwieramy własną firmę” w trzech lokalizacjach: Sandomierz, Busko-Zdrój, Kielce.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. w wyniku pandemii COVID-19.

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu Joomla!

Czytaj więcej: Najnowsze