Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

Na stronie BIP: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=19&id=1197&x=90 opublikowane zostało POSTANOWIENIE NR 52/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie podziału Gminy Strawczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przedstawia publikację pn. „Katalog dobrych praktyk ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim” (załącznik). Zawiera on szeroką ofertę świętokrzyskich podmiotów ekonomii społecznej: m.in. zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych.

Są to podmioty, które świadczą wysokiej jakości usługi, a zyski przeznaczają na cele społeczne m.in. reintegrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób
z niepełnosprawnościami, itp.

NGO EXPO 2023

230504 MRiRW Polska wies to przyszłość preview3

Szczegółowe informacje w BIP:
http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=6&id=1195&x=50

Szanowni Państwo,
Gmina Strawczyn ubiega się o Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE), ustanowiony przez Radę Europy.

Jest to jedyne odznaczenie uznawane nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Dzięki niemu gmina stanie się bardziej rozpoznawalna, co z kolei może zachęcić do zamieszkania i realizowania inwestycji na jej terenie.

Cały program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym oparty jest na 12 zasadach dobrego zarządzania w lokalnej administracji. Odznaka jest dowodem na stosowanie przez jednostki samorządowe w praktyce zasad wynikających z Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu!

Czytaj więcej: Najnowsze