Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

Profilaktyka 40 PLUS to program badań profilaktycznych dla Polaków od 40. roku życia. Program działa 1 lipca

Profilaktyka 40 PLUS to jeden z elementów programu odbudowy zdrowia Polaków po pandemii. Program przygotowuje Ministerstwo Zdrowia.

Jaki jest cel programu

Pandemia koronawirusa sprawiła, że mniej pacjentów zgłasza się na badania profilaktyczne. Program Profilaktyka 40 PLUS ma odwrócić tę tendencję. Dzięki dobranemu dla Ciebie pakietowi badań laboratoryjnych będzie można oznaczyć czynniki ryzyka chorób lub wykryć objawy na wczesnym etapie, co znacznie przyspieszy proces diagnostyczny.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2022

Informujemy o naborz do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem na wnioski do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, zaprasza osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie lub telefonicznie 41 30 38 018 do 20 października 2021r.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Aplikacja mobilna ePraca – nowoczesne narzędzie, dla osób poszukujących pracy.

Ministwrstwo Rodziny i Polityki Społecznej. ePraca aplikacja mobilna - nowoczesne funkcjonalnosci

Czy wiesz, że jest już dostępna bezpłatna aplikacja mobilna ePraca, dzięki której łatwo i szybko będziesz mógł przeglądać oferty pracy?
W aplikacji #ePraca dostępne są wszystkie informacje na temat ofert pracy oraz wydarzeń związanych z rynkiem pracy, publikowanych w Centralnej Bazie Ofert Pracy przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz ochotnicze hufce pracy.

Informujemy o naborze do programu "Opieka wytchnieniowa" - Edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie w związku z ogłoszonym naborem wniosków do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, zaprasza osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie lub telefonicznie 41 30 38 018 do 20 października 2021r.
Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Informacje o programie
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Pacjenci Ośrodka Zdrowia w Oblęgorku

W tygodniu 11-15 października 2021 roku dr Mieszczankowska będzie pracować następująco:
- poniedziałek, 11.10 – Oblęgorek, g. 8-15,
- wtorek, 12.10 – Oblęgorek, g. 8-10,
- środa, 13.10 – Strawczyn, g. 8-15,
- czwartek, 14.10 – Oblęgorek, g. 8-15,
- piątek, 15.10 – Strawczyn, g. 8-15.

Telefony do rejestracji:
- w Strawczynie: 41 3038006, 41 3038679, 41 3067030,
- w Oblęgorku: 41 3030427 (dnia 11.10.2021 wystąpiła awaria linii telefonicznej).

Strategia Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2022–2030

Strategia ta będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. W związku z powyższym Urząd Gminy Strawczyn przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania Strategii. Wnioski z diagnozy będą jednym
z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami gminy oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju Gminy Strawczyn. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym Gminy Strawczyn i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Ankieta dostępna na stronie: https://www.interankiety.pl/f/r410KvRN

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 02.11.2021 r.

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu!

Czytaj więcej: Najnowsze