Drukuj
Odsłony: 4410

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 7 zarządzenia Nr 21/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 03 marca 2015 r. p o d a j ę do publicznej wiadomości ?Listę kandydatów na sołtysa sołectwa MAŁOGOSKIE? w wyborach zarządzonych na dzień 25 marca 2015 roku.

1.    GOS SŁAWOMIR
2.    SZCZYKUTOWICZ ? GOS ANNA

WÓJT GMINY
/-/ TADEUSZ TKACZYK


======== OGŁOSZENIE =========

Urząd Gminy Strawczyn informuje mieszkańców wsi Małogoskie i Akwizgran, że w dniu 25 marca 2015r. zapewnia dowóz na zebranie wiejskie, które odbędzie się wSzkole podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej o godzinie 17:00.
Po zebraniu mieszkańcy zostana odwiezieni.

Zbiórka o godz. 16:40 u sołtysa wsi Małogoskie.
Zbiórka o godz. 16.45 w Akwizgranie k. Pana Jerzego Snoch.