Drukuj
Odsłony: 4023

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 7 zarządzenia Nr 22/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 03 marca 2015 r. p o d a j ę do publicznej wiadomości ?Listę kandydatów na sołtysa sołectwa OBLĘGOREK? w wyborach zarządzonych na dzień 26 marca 2015 roku.

1.    KRÓL DOROTA
2.    WIECZOREK KAZIMIERZ

WÓJT GMINY
/-/ TADEUSZ TKACZYK