Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu udostępniło portal informacyjno-promocyjny dla przedsiębiorców z branży turystyka zdrowotna/prozdrowotna. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Pod adresem http://turystykazdrowotna.rcnt.pl udostępniony został portal informacyjno-promocyjny skierowany dla przedsiębiorców działających w szeroko pojętej branży turystyka zdrowotna/prozdrowotna.
Dzięki niemu każdy może, po przeprowadzeniu szybkiego procesu rejestracji, zamieścić ofertę swojej firmy. Każdy z przedsiębiorców ma możliwość przygotować i zamieścić ofertę w 4 wersjach językowych.
Równocześnie jest możliwe stworzenie wspólnej oferty kilku przedsiębiorstw i stworzenie wspólnego pakietu usług.