Drukuj
Odsłony: 4923

INFORMACJA

Informuję, że sesja Rady Gminy w Strawczynie odbędzie się w dniu 4 maja 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14:20 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2.    Powołanie sekretarza i protokolanta obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółów Nr VIII/2015 z dnia 15.04.2015 r. i Nr IX/2015 z dnia 27.04.2015 r. z sesji Rady Gminy w Strawczynie.
5.    Zapytania i interpelacje.
6.    Realizacja uchwał z sesji Rady Gminy i informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
7.    Podjęcie uchwał:
1)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2015 r.,
2)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015 ? 2024,
3)    w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Korczyn.
8.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9.    Komunikaty i ogłoszenia.
10.    Zakończenie sesji.

Przedmiotem obrad będą projekty uchwał dołączone do zaproszenia na sesję Nr IX/2015 zwołaną na dzień 27.04.2015 r.


Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Arkadiusz Wilczkowski