Drukuj
Odsłony: 1569

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015-2025

Do pobrania: Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015-2025