Poniżej pismo Pana Adama Żebrowskiego Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Miło nam poinformować, że po raz pierwszy środki unijne, kierowane do regionów, umożliwiają otrzymanie dofinansowania do projektów, przewidujących zakładanie żłobków, klubów dziecięcych, a nawet sfinansowanie zatrudnienia opiekunki do dziecka. Na działania te Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczy w ciągu najbliższych pięciu lat ponad 11 min euro. W 2015 r. w ramach Podziałania 8.1.1 ?Zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3? do rozdysponowania jest 4 miliony złotych.

 

Kluczowe założenie Podziałania 8.1.1 RPO WŚ to pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. W województwie świętokrzyskim tylko 3,9 proc. dzieci, które nie skończyły trzech lat, uczęszcza do żłobka lub klubu dziecięcego.

Projekty, realizowane w ramach Podziałania 8.1.1 RPO WŚ, mają znacząco zmienić tę sytuację. Z pieniędzy unijnych wnioskodawcy będą mogli sfinansować niemal wszystkie koszty związane z założeniem nowego żłobka, czyli np. dostosować kuchnię, szatnie i łazienki do potrzeb małych dzieci, zakupić i zamontować bezpieczne urządzenia na plac zabaw, wyposażyć placówkę w odpowiednie meble i zabawki, sfinansować koszty wyżywienia, a także pokryć koszty wynagrodzenia osób, zajmujących się dziećmi. Podziałanie 8.1.1 RPO WŚ to również szansa na rozwój istniejących publicznych i niepublicznych żłobków. Mogą one zwiększyć liczbę miejsc w swoich placówkach lub dostosować je do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Z projektów, realizowanych w ramach Podziałania 8.1.1 RPO WŚ skorzystają rodzice, którzy nie pracują ponieważ nie mają z kim zostawić dzieci, a nie stać ich na wynajęcie prywatnej opiekunki - a więc np. osoby, które przerwały pracę zawodową ze względu na urodzenie dziecka i przebywają na urlopach wychowawczych. Będą one mogły oddać swoją pociechę do żłobka lub klubu dziecięcego albo otrzymać bezpośrednie wsparcie finansowe na zatrudnienie niani czy opiekunki.

Zgodnie z założeniami konkursu, o dofinansowanie mogą się ubiegać niemal wszystkie podmioty (bez względu na formę prowadzonej działalności), w tym gminy, osoby prawne, żłobki i kluby dziecięce oraz ich organy prowadzące. Nabór wniosków o dofinansowanie w pierwszym konkursie, ogłoszonym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UM WŚ w ramach Podziałania 8.1.1 RPO WŚ, rozpocznie się 21 września i potrwa do 9 października.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w ogłaszanym konkursie oraz zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat prowadzonego naboru, np. poprzez opublikowanie jej na Państwa stronie internetowej. Więcej informacji znajduje się na stronie www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl

W przypadku dodatkowych pytań, dotyczących konkursu, zachęcam do kontaktu z pracownikami Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Kielcach /tel. 41-343-22-95/ lub Lokalnych Punktów Informacyjnych znajdujących się w Sandomierzu / tel. 15-832-33-54/i Busku-Zdroju/tel. 41-378-12-06/.