Obwieszczenie Starosty Kieleckiego o wydaniu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego.

 

 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego