Drukuj
Odsłony: 1446

INFORMACJA

Informuję, że sesja Rady Gminy w Strawczynie odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 9:00 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.


Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2.    Powołanie sekretarza i protokolanta obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XIX/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. z sesji Rady Gminy w Strawczynie.
5.    Zapytania i interpelacje.
6.    Realizacja uchwał z sesji Rady Gminy i informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
7.    Podjęcie uchwał:
1)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2016 r.,
2)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 – 2024,
3)    w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego,
4)    w sprawie zmiany uchwały Nr XI/44/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego,
5)    w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Strawczynie,
6)    w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie.
8.    Zatwierdzenie planu pracy Rady Społecznej SZOZ na 2016 r.
9.    Przyjęcie raportów jednostek organizacyjnych gminy Strawczyn za 2015 r.
10.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11.    Komunikaty i ogłoszenia.
12.    Zakończenie sesji.

 

Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Arkadiusz Wilczkowski