Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy.
O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich.

Aby skorzystać z funduszu sołeckiego w roku 2019, sołectwa do 30 września 2018 r. muszą złożyć wniosek wraz z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, listą obecności i protokołem z Zebrania Wiejskiego, do Wójta Gminy Strawczyn.