Uwaga przedsiębiorcy!
Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP !!!!
Dotacje nawet do 100% kosztów kwalifikowalnych!!

Więcej informacji:

https://www.swietokrzyskie.pro/zapraszamy-na-spotkania-informacyjne-dofinansowania-dla-przedsiebiorstw-z-funduszy-europejskich-w-2019-r/