Jest pierwsze dofinansowanie na rozbudowę Szkoły w Rudzie Strawczyńskiej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych we wszystkich podstawówkach na terenie gminy Strawczyn. Na realizację kosztownej inwestycji samorząd gminy stara się o kolejne środki zewnętrzne.

Duży zastrzyk gotówki i wniosek o kolejny
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów, które złożono w konkursie w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wśród gmin, które otrzymają potężny zastrzyk gotówki na rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej, a także zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz materiałów dydaktycznych dla szkół, jest gmina Strawczyn.
- Nie ukrywam wielkiej radości z tego, że udało nam się pozyskać tak znaczące środki finansowe na realizację tego dużego i ważnego dla mieszkańców projektu. Tym większe zadowolenie i duma, ponieważ konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony gmin. Nasz wniosek był jednym z 83, które wpłynęły do województwa, a to oznacza, że prawie wszystkie gminy ubiegały się o dofinansowanie – mówi Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn i przypomina, że szacunkowy koszt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej o pełnowymiarową salę gimnastyczną i sale dydaktyczne opiewa na kwotę rzędu 4 milionów złotych. - Do tej pory udało nam się pozyskać 900 tysięcy złotych na realizację tego zadania, które jest potrzebną, ale zarazem przecież bardzo kosztowną inwestycją. Dlatego też postanowiliśmy podjąć dalsze starania o to, aby pozyskać dodatkowe pieniądze z zewnątrz na budowę tej sali gimnastycznej. Złożyliśmy już wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o wsparcie finansowe. Teraz czekamy na jego rozpatrzenie i mamy nadzieję, że będzie ono dla nas pozytywne. Jeżeli tylko uda nam się pozyskać dodatkowe środki ministerialne, które pozwolą nam sprawnie zrealizować tę inwestycję, to natychmiastowo będziemy ogłaszać przetarg na wykonawcę zadania – zapewnia wójt.

Rozbudowa szkoły i doposażenie sal
Projekt, na który gmina już pozyskała dofinansowanie obejmuje rozbudowę szkoły podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej o pełnowymiarową salę gimnastyczną oraz sale dydaktyczne. Druga część projektu to doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy Strawczyn. – Realizacja tego projektu będzie znaczącym krokiem, który postawimy w wykonaniu kompleksowego planu rozwoju szkół i przedszkoli na terenie gminy Strawczyn na lata 2016-2023. Z roku na rok przybywa nam mieszkańców, często rodzin z dziećmi, dlatego powinniśmy dbać o to, aby zaplecze edukacyjno-sportowe było na dobrym poziomie. Stawiamy więc na budowę, rozbudowę i doposażanie placówek oświatowych. Modernizacja szkoły w Rudzie Strawczyńskiej i doposażenie sal wszystkich szkół z terenu gminy Strawczyn jest jednym z elementów szeroko zakrojonych i skrupulatnie zaplanowanych przez nas działań – podsumowuje wójt Tadeusz Tkaczyk.
Pozostałe gminy z terenu powiatu kieleckiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 to: Bieliny, Górno, Miedziana Góra, Morawica, Nowa Słupia, Pierzchnica i Zagnańsk.