29 sierpnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie umów z przedstawicielami samorządów gmin, które otrzymały pomoc finansową na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wśród beneficjentów programu znalazła się również gmina Strawczyn.

Środki będą pochodziły z budżetu województwa świętokrzyskiego i mogą być przeznaczone na budowy, odbudowy i modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina Strawczyn otrzyma na ten cel 39 tysięcy 500 złotych dofinansowania.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudzie Strawczyńskiej. Jest to droga gminna wewnętrzna, która prowadzi do hydroforni, znajdują się też przy niej zabudowania jednorodzinne. Odcinek przeznaczony do modernizacji ma długość 331 metrów. Obecnie droga jest częściowo utwardzona asfaltem, a częściowo kruszywem. Po remoncie zyska ona nową, jednolitą nawierzchnię na całej długości.

- Dziękujemy władzom województwa za przyznaną pomoc finansową. Plan rozbudowy i przebudowy dróg w gminie Strawczyn jest konsekwentnie realizowany. Modernizacja drogi w Rudzie Strawczyńskiej będzie kolejnym krokiem do poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców na tym terenie. Nie zamierzamy jednak spoczywać na laurach i będziemy w dalszym ciągu podejmowali starania o środki finansowe z zewnątrz, nie tylko w obszarze modernizacji dróg, ale także w innych istotnych dla mieszkańców gminy kwestiach – mówi Karol Picheta, zastępca wójta gminy Strawczyn.
Warto dodać, że wnioski o pomoc finansową złożyło aż 75 gmin z całego województwa świętokrzyskiego. Łącznie popłynie do nich 2 miliony 742 tysiące złotych. Założeniem programu jest poprawa stanu dróg i ułatwienie pracy rolnikom.