Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie

zaprasza do udziału w programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Zapraszamy osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie Gminy Strawczyn, do udziału w programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. pomoc w wyjściu z domu i powrocie, w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

W ramach programu nie są świadczone usługi opiekuńcze.

Usługa asystenta jest nieodpłatna i może być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Nabór do programu prowadzony jest do 18.10.2019 r. Liczba osób objętych programem będzie uzależniona od posiadanej kadry i uzyskanej dotacji.
Kontakt telefoniczny: 41 303-80-18

 

Kierownik GOPS w Strawczynie
Wiesława Jarząbek