Nowe prawo w zakresie zdrowia roślin obowiązujące od 14 grudnia 2019 roku

Zasady rejestracji podmiotów profesjonalnych i paszportowania roślin w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach informuje, że w dniu 07.11.2019 roku zostanie przeprowadzone szkolenie dla podmiotów zajmujących się produkcją i dystrybucją materiału rozmnożeniowego roślin, produktów roślinnych i przedmiotów i/lub produkcją i dystrybucją materiału siewnego roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych.

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia, dla których po 14 grudnia 2019 roku będą obowiązywały nowe regulacje prawne, w tym:

  • rejestracja podmiotów profesjonalnych
  • prowadzenie oceny zdrowotności przez podmioty profesjonalne
  • zaopatrywanie określonych materiałów w paszporty roślin
  • wydawanie paszportów przez profesjonalne podmioty
  • jednolite formatów paszportów roślin w całej UE
  • nadzór nad podmiotami profesjonalnymi ze strony urzędu

Ponadto zwraca się uwagę Państwa, iż nowe przepisy będą dotyczyły wszystkich tzw. „roślin przeznaczonych do sadzenia”, tj. roślin, które są przeznaczone do sadzenia lub przesadzenia, lub pozostają posadzone. Ze względu na zwiększony zakres roślin objętych nowymi przepisami prawa, rejestracji będą podlegać także podmioty, które dotychczas takiej rejestracji nie podlegały.

Szkolenie będzie bezpłatne i zostanie przeprowadzone w ramach działań urzędowych Inspekcji w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, ul. Wapiennikowa 21a, 25-112 Kielce, w godz. 10.00-12.00.

Szczegóły dotyczące organizacji szkolenia pod numerem telefonu 41 362-17-07 lub 41 361-07-86 wew. 210 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30.