Poniżej informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

---

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy realizuje projekt „Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze". W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu w realizacji usług doradczych przez IOB i uczelnie wyższe i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, którzy wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności sami wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować.

W związku z ogłoszeniem drugiego naboru dla przedsiębiorców na udzielenie voucherów na usługi doradcze chciałbym zaprosić na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z terenu Miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego, poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie na dwa rodzaje usług: usługi standardowe takie jak opracowanie strategii marketingowej czy doradztwo prawno - podatkowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku oraz usługi specjalistyczne typu audyt technologiczny, audyt innowacyjności, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Przedmiotowe spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 2 grudnia br. w godzinach 10.00 -13.00 w sali konferencyjnej ul. Ściegiennego 8 w Kielcach, budynek Stadionu Piłkarskiego. Celem prawidłowej organizacji proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 28 listopada br. na adres elwira.sewerynfoseimik.kielce.pl bądź telefonicznie pod nr tel. 41 342 18 98.