OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie i Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” informują, że w dniach od 13.01.2020 r. do 17.01.2020 r. odbędzie się rekrutacja osób chcących skorzystać z pomocy w formie artykułów żywnościowych. Z pomocy mogą skorzystać osoby najbardziej potrzebujące. Dochód na osobę samotnie gospodarującą nie może przekroczyć 1402 zł, natomiast na osobę w rodzinie 1056 zł. W celu wyliczenia dochodu niezbędne jest przedstawienie zaświadczeń lub oświadczeń o dochodach netto za miesiąc grudzień 2019 r.

Artykuły żywnościowe będą wydawane w dniach:

  • 20.01.2020 r. (poniedziałek) w godz. od 9.00 do 12.00 dla miejscowości: Strawczyn, Oblęgór, Oblęgorek, Niedźwiedź, Hucisko, Kuźniaki, Chełmce.
  • 21.01.2020 r. (wtorek) w godz. od 9.00 do 12.00 dla miejscowości: Promnik, Bugaj, Korczyn, Akwizgran, Małogoskie, Ruda Strawczyńska, Strawczynek.

Kierownik GOPS
Wiesława Jarząbek