Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie gminy Strawczyn, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Strawczyn w terminie od 3 lutego 2020 roku do 2 marca 2020 roku.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa do bydła, należy wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie zaświadczenia, które zawiera informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w miesiącu kwietniu 2020 roku w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 Urzędu Gminy w Strawczynie lub pod numerem tel. 41 3038678.