OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY STRAWCZYN
Z DNIA 22 MAJA 2020 R.

Zawiadamiam, że z dniem 25 maja 2020 r. Urząd Gminy w Strawczynie przywraca bezpośrednią obsługę interesantów zachowując poniższe ograniczenia:

1. Liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu (pokoju) nie może być większa niż 1 osoba,

2. Przed wejściem do budynku Urzędu Gminy interesant zobowiązany jest:

  • zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym, który zapewnia UG,
  • zasłonić usta i nos (np. maseczka ochronna, przyłbica). Osoby nie posiadające osłony nie zostaną wpuszczone do budynku.

3. Przed wejściem do siedziby UG każdej osobie zostanie zmierzona temperatura przy użyciu termometru bezdotykowego.

4. Korespondencja wnoszona przez interesanta zostanie poddana 24-godzinnej kwarantannie poprzez wrzucenie jej do skrzynki umieszczonej na punkcie informacyjnym na I piętrze budynku.

Ponadto informuję, że w budynku Urzędu Gminy w Strawczynie zapewniona będzie bieżąca dezynfekcja pomieszczeń w tym klamek, telefonów, klawiatury komputera itp. oraz wietrzenie pomieszczeń.

Powyższe ograniczenia obowiązują do odwołania.

Proszę o przestrzeganie powyższych zasad i o ile to możliwe ograniczenie się do osobistego załatwiania tylko spraw koniecznych.

Informacja ta dotyczy wszystkich jednostek mających siedzibę w budynku Urzędu Gminy w Strawczynie.

Wójt Gminy Strawczyn
/-/ Tadeusz Tkaczyk