INFORMACJA

Od dnia 09.09.2020r w szkolnym gabinecie stomatologicznym mieszczącym się w SP w Strawczynie (ul. Żeromskiego 9) w czasie zajęć lekcyjnych udzielane będą uczniom profilaktyczne świadczenia stomatologiczne gwarantowane Ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami . Przyjazdy zgodnie z ustalonym wcześniej z Dyrekcją danej szkoły harmonogramem.

Warunkiem udzielenia w/w świadczenia jest wyrażenie pisemnej zgody na profilaktykę przez rodzica/opiekuna prawnego. Podpisane wcześniej zgody nadal obowiązują.

Dla rodziców, którzy takiej zgody wcześniej nie podpisali a są chętni na zapisanie dziecka na zabiegi profilaktyczne, zgody dostępne będą w gabinecie stomatologicznym .

U każdego ucznia wchodzącego do gabinetu będzie wykonywany bezdotykowy pomiar temperatury.

Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie wyraża zgody na udzielenie świadczeń profilaktycznych oraz pomiaru temperatury u swojego dziecka, zobowiązany jest poinformować o tym lekarza dentystę w formie pisemnej.