Wice wójt Gminy Strawczyn Karol Picheta i kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Grzegorz Gad na tle nowowybudowanej oczyszczalni sciekow w KorczynieZakończyła się budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Korczyn i Akwizgran. Inwestycja kosztowała ponad 20 milionów złotych i była krokiem milowym w stronę unowocześnienia gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie Strawczyn, zdecydowanie odznaczającym się w skali województwa. Obecnie jest ona jedną z niewielu gmin w regionie, która została kompleksowo skanalizowana. Warto dodać, że tutejszy samorząd pozyskał na ten cel bardzo duże dofinansowanie zewnętrzne. Nowa oczyszczalnia zabezpieczy potrzeby mieszkańców na blisko czterdzieści lat.

W czołówce województwa
Realizacja ogromnej inwestycji polegającej na budowie nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Korczynie i rozbudowie sieci kanalizacji na terenie gminy Strawczyn sprawiła, że pod względem systemu gospodarki ściekami wysunęła się ona na czołówkę województwa świętokrzyskiego. Obecnie jest jedną z najlepiej skanalizowanych gmin na tym terenie. - Stawiamy na nowoczesność i komfort mieszkańców. Miejscowości w gminie Strawczyn sukcesywnie się rozwijają. Coraz więcej osób wybiera je, jako swoje miejsce na ziemi, osiada tu na stałe, buduje domy. Notujemy stały wzrost liczby mieszkańców. W związku z tym, że powstają kolejne gospodarstwa domowe, zapotrzebowanie w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej ciągle rośnie. Inwestycja, którą właśnie zakończyliśmy jest odpowiedzią samorządu gminy na te potrzeby. Nowa oczyszczalnia zabezpieczy potrzeby mieszkańców na blisko czterdzieści lat – podkreśla Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.

Wielomilionowe dofinansowanie
Co ważne, samorząd gminy Strawczyn pozyskał na realizację zadania budowy oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej bardzo duże dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Zostało ono przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2015. Warto jednak dodać, że po przetargu wartość inwestycji była większa niż początkowo zakładano. W związku z tym samorząd gminy Strawczyn poczynił starania o aneksowanie umowy i zwiększył pozyskaną kwotę dofinansowania o dodatkowy milion złotych.

Prace budowlane zakończone
Prace budowlane zostały podzielone na dwie części. Pierwszą z nich, czyli budowę oczyszczalni ścieków w Korczynie wykonało konsorcjum firm, którego liderem była firma „Adma” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk. Partnerami byli: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „Adma” sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Adma” sp. jawna oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ATB” Tomasz Adamczyk.
W ramach budowy oczyszczalni ścieków powstały tu też obiekty towarzyszące: reaktor biologiczny, budynek technologiczny, zbiornik osadu, budynek socjalny, budynek odwodnienia osadu, silos na wapno, wiata tymczasowego składowania osadu wraz ze stanowiskiem garażowym, stacja transformatorowa, pompownia ścieków surowych, punkt ścieków dowożonych, taca ekologiczna, pompownia wody technologicznej, komora pomiarowa, wylot i kanał ścieków oczyszczonych i komora wodomierzowa. Obiekt został ogrodzony, a w jego obrębie powstały miejsca parkingowe, układ dróg wewnętrznych, chodników i opasek wokół obiektów, a także droga dojazdowa wraz ze zjazdami. Ta część zadania została wyceniona na kwotę 13 milionów 800 tysięcy złotych.
Drugą część zadania, czyli budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Korczyn i Akwizgran wykonała firma F.U.H.P. „TRAK-KOP” Mirosław Cieplak z Kostomłotów Pierwszych. Powstało tu 11 kilometrów sieci z możliwością dalszej rozbudowy oraz trzy pompownie sieciowe. Koszt tej części inwestycji wyceniono na kwotę 6 milionów 502 tys. złotych.

Stuprocentowe skanalizowanie gminy
Warto podkreślić, że po zakończeniu realizacji inwestycji gmina Strawczyn, jako jedna z niewielu gmin w województwie świętokrzyskim jest nie tylko w stu procentach zwodociągowana, ale też kompleksowo skanalizowana. – To ogromny krok do przodu w unowocześnianiu gminy Strawczyn. Cieszymy się, że inwestycja już została zakończona i przez wiele lat będzie mogła służyć mieszkańcom – podsumowuje Karol Picheta, zastępca wójta gminy Strawczyn.