II miejsce dla Gminy Strawczyn w kategorii Gmina Wiejska 
gdynia, 12 października 2020 roku
Krzysztof Jedlak Redaktor Naczelny Dziennika Gazeta Prawna
Organizator Dziennik Gazeta Prawna
Partner merytoryczny rankingu DeloitteVIII edycja ogólnopolskiego rankingu „Perły Samorządu” za nami. Kapituła doceniła samorządy i włodarzy wyróżniających się jakością zarządzania i stałym podnoszeniem komfortu życia mieszkańców na danym terenie. Wśród laureatów znalazł się wójt Tadeusz Tkaczyk, który otrzymał drugie miejsce w kraju w kategorii najlepszego włodarza gminy wiejskiej. Drugie miejsce przyznano także gminie Strawczyn w kategorii gmin wiejskich.

Miano Pereł Samorządu trafia do tych, którzy nie tylko doskonale realizują powierzone zadania, ale również w inspirujący i ambitny sposób odnoszą się do kluczowych wyzwań społecznych, środowiskowych i zapewniają tym samym ponadprzeciętną jakość życia mieszkańcom danego terenu.
Nagrody przydzielane są w podziale na: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miasta do 100 tysięcy i miasta powyżej 100 tysięcy. Kapituła przygląda się działalności ich samorządów w różnych obszarach: zarządzania gminą i finansami, przestrzeni i infrastruktury, gospodarki i pracy, oświaty i wychowania, zdrowia, transportu publicznego, inteligentnego zarządzania, gospodarki odpadami, a także klimatu i jakości powietrza.

Gmina Strawczyn ponownie wśród najlepszych
W tym roku zaszczytne drugie miejsce w kraju w kategorii gmin wiejskich otrzymała gmina Strawczyn. – To ogromny sukces całego samorządu gminy Strawczyn. Nagroda jest zwieńczeniem zaangażowania pracowników urzędu i podległych mu jednostek, którym bardzo dziękuję za dobrą współpracę. Jestem przekonany, że pomimo trudnego czasu pandemii nie zwolnimy tempa i będziemy w dalszym ciągu dokładali wszelkich starań, aby gmina Strawczyn mogła się stale rozwijać i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom jej mieszkańców – powiedział Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.

Drugi najlepszy włodarz w kraju
Po raz kolejny w rankingu Perły Samorządu zostali też wybrani najlepsi w kraju włodarze samorządów. W kategorii włodarza gminy wiejskiej drugie miejsce zajął wójt Tadeusz Tkaczyk. – Jest to wyjątkowe wyróżnienie, ponieważ świadczy o tym, że wizja rozwoju gminy, którą od wielu lat staram się wcielać w życie jest słuszna i zauważalna nie tylko w skali województwa, ale też w skali kraju. Cieszę się, że kierunek, który obrałem przynosi wymierne efekty w postaci realizowanych kolejnych dużych i ważnych dla mieszkańców inwestycji, takich, które sprawiają, że na tym terenie żyje się lepiej – podsumował wójt Tadeusz Tkaczyk.

Ranking Perły Samorządu 2020II miejsce Tadeusz Tkaczyk w kategorii Włodarz Gmina Wiejska gdynia, 12 października 2020 rokuKrzysztof Jedlak Redaktor Naczelny Dziennika Gazeta PrawnaOrganizator Dziennik Gazeta PrawnaPartner merytoryczny rankingu Deloitte

Finałowa gala rankingu była częścią odbywającego się po raz czwarty Kongresu Perły Samorządu. Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Klimatu, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.