UWAGA KONKURS !!!  W związku z trwającym od dnia 1 września 2020 r. Powszechnym Spisem Rolnym informuję, że Gmina Strawczyn przystąpiła  do Konkursu ogłoszonego przez Urząd Statystyczny w Kielcach. Celem Konkursu jest popularyzacja Powszechnego Spisu Rolnego wśród mieszkańców. Konkurs polega na wyłonieniu trzech gmin z województwa świętokrzyskiego, które do 30 listopada br. osiągną najwyższy wskaźnik realizacji samospisu przez Internet. Trzy zwycięskie gminy otrzymają pakiety nagród, które według własnego wyboru Gmina przekaże do dowolnie wybranej/wybranych placówek wychowania przedszkolnego lub szkoły. Zachęcam wszystkie osoby objęte obowiązkiem spisu rolnego aby w miarę możliwości dokonały tego w formie samospisu poprzez Internet (szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99). Miejmy na uwadze nasze dzieci i młodzież, które dzięki temu mogą wzbogacić się o pomoce dydaktyczne, zabawki pozwalające im zgłębić swoje zdolności oraz umiejętności, a naukę łączyć z zabawą.  SPISZMY SIĘ NA MEDAL !  Ewa Wawrzeńczyk Sekretarz Gminy Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego