Znaczny wzrost zachorowań na Covid-19 dotknął także personel medyczny, pracujący w Ośrodkach Zdrowia w Strawczynie i Oblęgorku. W najbliższych dwóch tygodniach obsada pracowników, obsługujących pacjentów, siłą rzeczy będzie poważnie zmniejszona. Stąd prośba do pacjentów o:

  • rejestrowanie się do lekarza tylko przez telefon i tylko w pilnych przypadkach, dla bezpieczeństwa własnego i pracującego personelu,
  • przychodzenie punktualnie na umówioną godzinę do lekarza - w maseczkach, zakrywających usta i nos, dezynfekcję rąk przy wejściu do przychodni, poddanie się pomiarowi temperatury ciała,
  • informowanie personelu w trakcie rozmowy telefonicznej o objawach choroby: kaszel, katar, ból mięśni, ból głowy, duszność, utrata węchu lub/i smaku,
  • powtarzanie recept poprzez wrzucanie kartki z opisem do skrzynki przed wejściem do przychodni; opis powinien zawierać: imię i nazwisko pacjenta, PESEL, nr telefonu, dokładny zestaw leków i datę wrzucenia kartki - dzięki temu zmniejszy się czas blokowania linii telefonicznej,
  • nieodkładanie powtórzenia recepty na ostatnią chwilę, a wrzucenie kartki kilka dni przed wyczerpaniem się zapasu leków, ponieważ czas wystawienia recepty może się wydłużyć.

W tych ciężkich dla wszystkich dniach prosimy pacjentów o wyrozumiałość i odrobinę empatii.