INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Gmina Strawczyn otrzymała pomoc finansową od Starostwa Powiatowego w Kielcach w wysokości 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) na realizacje zadania związanego z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków pn. ,,Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Strawczyn’’. Łącznie zostało zakupionych 132 szt. drzew i krzewów, w tym:

 • Głóg dwuszyjkowy – 1 szt.
 • Jarząb pospolity – 2 szt.
 • Dereń jadalny – 5 szt.
 • Karagana Syberyjska – 5 szt.
 • Oliwnik wąskolistny – 1 szt.
 • Śliwa ałycza – 4 szt.
 • Trzmielina pospolita – 38 szt.
 • Czeremcha pospolita – 4 szt.
 • Klon zwyczajny – 14 szt.
 • Klon polny – 4 szt.
 • Róża dzika – 1 szt.
 • Wiciokrzew pomorski – 49 szt.
 • Pigwowiec japoński – 2 szt.
 • Wiciokrzew przewiercień – 1 szt.
 • Irga pospolita – 1 szt.

Wyżej wymienione sadzonki zostały posadzone na terenie gminy w miejscach: Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej, Szkoła Podstawowa w Chełmach, OSP Promnik ul. Osiedlowa, OSP Strawczynek ul. Wojewódzka.

 • Nowo posadzone drzewo_1
 • Odsłon: 36
 • Nowo posadzone drzewo_2
 • Odsłon: 32
 • Nowo posadzone drzewo_3
 • Odsłon: 37
 • Nowo posadzone drzewo_4
 • Odsłon: 40
 • Nowo posadzone drzewo_5
 • Odsłon: 39
 • Nowo posadzone drzewo_6
 • Odsłon: 34
 • Nowo posadzone drzewo_7
 • Odsłon: 38
 • Nowo posadzone drzewo_8
 • Odsłon: 38