Drukuj
Odsłony: 194

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Gmina Strawczyn otrzymała pomoc finansową od Starostwa Powiatowego w Kielcach w wysokości 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) na realizacje zadania związanego z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków pn. ,,Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Strawczyn’’. Łącznie zostało zakupionych 132 szt. drzew i krzewów, w tym:

Wyżej wymienione sadzonki zostały posadzone na terenie gminy w miejscach: Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej, Szkoła Podstawowa w Chełmach, OSP Promnik ul. Osiedlowa, OSP Strawczynek ul. Wojewódzka.

 • Nowo posadzone drzewo_1
 • Odsłon: 24
 • Nowo posadzone drzewo_2
 • Odsłon: 21
 • Nowo posadzone drzewo_3
 • Odsłon: 26
 • Nowo posadzone drzewo_4
 • Odsłon: 27
 • Nowo posadzone drzewo_5
 • Odsłon: 27
 • Nowo posadzone drzewo_6
 • Odsłon: 22
 • Nowo posadzone drzewo_7
 • Odsłon: 25
 • Nowo posadzone drzewo_8
 • Odsłon: 28