INFORMACJA

Wójt Gminy Strawczyn informuje, że od dnia 16 listopada 2020 r. (poniedziałek) zapewnia transport osobom chętnym do oddania osocza OD OZDROWIEŃCÓW COVID-19. W tym celu należy uprzednio uzgodnić termin z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellońska 66, telefon:

Centrala: (41) 33-59-400
Sekretariat: (41) 33-59-401
Rejestracja: (41) 33-59-422

Po uzgodnieniu terminu należy dzwonić do Urzędu Gminy w Strawczynie, tel. 609540383 – Ewa Wawrzeńczyk, 603540538 – Patrycja Olczyk lub tel. stacjonarne 41 3038002, 41 3038003, 41 3038005 w celu uzgodnienia transportu z miejsca zamieszkania do punktu poboru osocza.