Drukuj
Odsłony: 179

Oczyszczalnia ścieków w Strawczynie, budynek + urządzenia technicznePomimo pandemii koronawirusa rok 2020 upłynął w gminie Strawczyn pod znakiem licznych inwestycji. Zakończono między innymi budowę oczyszczalni ścieków w Korczynie, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody w Strawczynie, wybudowano jedyną w województwie świętokrzyskim ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą, ścieżkę narciarsko-biegowo-rowerową z tężnią solankową, a także rozbudowano i zmodernizowano wiele kilometrów dróg. Samorząd gminy Strawczyn był przy tym jednocześnie bardzo skuteczny w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych niezbędnych do realizacji tych inwestycji. Wśród podejmowanych działań nie zapomniano też o wsparciu walki z Covid-19.
System wodno-kanalizacyjny na miarę XXI wieku – stuprocentowe zwodociągowanie i skanalizowanie gminy

We wrześniu tego roku zakończyła się budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Korczyn i Akwizgran. Inwestycja kosztowała ponad 20 milionów złotych i była krokiem milowym w stronę unowocześnienia gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie Strawczyn, zdecydowanie wyróżniającej się w skali województwa. Obecnie jest ona jedną z niewielu gmin w świętokrzyskim, która została kompleksowo skanalizowana. Warto dodać, że tutejszy samorząd pozyskał na ten cel bardzo duże dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Zostało ono przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Końca dobiegły także prace budowlane i montażowe nad przebudową i remontem stacji uzdatniania wody w Strawczynie. Była to bardzo ważna dla lokalnej społeczności inwestycja, porządkująca gospodarkę wodną na tym terenie. Zadanie opiewało na ponad 2 miliony 400 tysięcy złotych. Część kwoty pokryło dofinansowanie zewnętrzne pozyskane w ramach rewitalizacji gminy Strawczyn z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Nowa stacja uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków będą służyły lokalnej społeczności przez wiele lat. – Gmina Strawczyn jest jedną z niewielu gmin w województwie świętokrzyskim, które są zwodociągowane w stu procentach. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Strawczynie i budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie wraz z kanalizacją, były milowym krokiem w stronę stuprocentowego skanalizowania gminy. To wielki sukces wypracowywany latami – mówi Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.

Nowe i unikatowe w województwie atrakcje turystyczne

W gminie Strawczyn powstało jedyne w regionie miejsce pełne przygód, z mnóstwem atrakcji i piękną infrastrukturą, naszpikowane wieloma informacjami ze świata przyrody i nauki. To innowacyjna ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza w Oblęgorku. Szlak składa się z kilku tematycznych przystanków, które wyznaczają kierunkowskazy. Spacerujący mogą przeprowadzać doświadczenia ze światłem, wodą i powietrzem, poznawać mieszkańców i owoce lasu, świat pszczół lub zagłębiać się w świat literatury. Oprócz elementów poszczególnych przystanków stanęła tu też mała infrastruktura. Zamontowane zostały stoły edukacyjne, tablice informacyjno-edukacyjne, skarbnice wiedzy, czy fotopstryki służące do robienia zdjęć. Dopełnieniem całości są kolorowe rzeźby zwierząt i elementów przyrody. Koszt budowy ścieżki wyniósł ponad 4 miliony złotych. Co ważne, samorząd gminy Strawczyn pozyskał na realizację tego zadania bardzo duże dofinansowanie zewnętrzne, w wysokości aż 85% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wsparcie finansowe zostało przyznane w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Nad zalewem stanęła uzdrowiskowa tężnia

Kolejną atrakcją turystyczną, jaka powstała w gminie Strawczyn jest ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa. Prowadzi przez miejscowości: Hucisko, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Promnik, Strawczyn i Strawczynek. W Niedźwiedziu w ramach zadania powstała przestrzeń rekreacyjna podzielona na strefy. W jednej z nich stanęła altana z tężnią solankową, elementami małej architektury, oświetleniem terenu, utwardzonymi nawierzchniami, infrastrukturą techniczną oraz nasadzeniami zieleni. Pojawiła się tu również samoobsługowa stacja naprawy rowerów i stojaki rowerowe. W drugiej strefie powstał pitnik oraz toaleta publiczna. W północnej części obszaru została wybudowana drewniana altana, która jest wyposażona w stoły i ławy. - Ścieżka będzie służyła nie tylko uprawianiu sportu, ale też doskonale połączy rekreację z profilaktyką prozdrowotną. Każdy będzie mógł spędzać tu czas, a korzystając z dobrodziejstw tężni zadbać przy tym o swoje zdrowie, głównie poprawę stanu dróg oddechowych, co w dobie pandemii może mieć ogromne znaczenie – mówi Karol Picheta, zastępca wójta gminy Strawczyn. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 milion 150 tysięcy złotych, z czego 85 procent wartości inwestycji pokryje pozyskane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Sukcesywna rozbudowa infrastruktury drogowej

Samorząd gminy Strawczyn mocno stawia na rozbudowę zaplecza drogowego na tym terenie. Od początku tego roku modernizowane i przebudowywane jest wiele kilometrów lokalnych dróg, ale powstają też dokumentacje techniczne dla kolejnych inwestycji. Jedną z przebudowywanych w tym roku dróg na terenie gminy Strawczyn jest ul. Piłkarzy w Oblęgorku, prowadząca do Otwartej Strefy Aktywności. Prace budowlane zostały wycenione na kwotę 277 tysięcy 577 złotych. Samorząd gminy Strawczyn pozyskał na realizację tego zadania znaczące dofinansowanie zewnętrzne, które pokryło aż 80% kosztów. Nowy blask zyskała także ulica Górska w Oblęgorku, o długości 270 metrów. Prace budowlane wyceniono na kwotę 96 tysięcy 239 złotych.

Przebudowano również drogi w czterech miejscowościach gminy Strawczyn. Mowa o ulicy Stawowej i ul. Górna Huta w Oblęgorze, ul. Strażackiej w Promniku, ul. Barytowej w Strawczynku oraz drodze wewnętrznej w miejscowości Kuźniaki. Samorząd pozyskał na realizację tych zadań znaczące dofinansowania zewnętrzne. Kolejnymi zadaniami realizowanymi w ramach planu rozwoju infrastruktury drogowej na terenie gminy Strawczyn są przebudowy ulic: Łąkowej w Promniku i Widok w Oblęgorku. Realizacja tych zadań została dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zewnętrzna pomoc finansowa pokryła aż 80% kosztów obydwu inwestycji. Zakończyła się już przebudowa ulicy Pogodnej wraz z chodnikiem w Oblęgorze. Inwestycja opiewa na kwotę rzędu 1 miliona 785 tysięcy złotych. Zadanie otrzymało wysokie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Pokryło ono aż 80% kosztów i wyniosło 1 milion 427 tysięcy 600 złotych.

Co ważne, w trakcie realizacji jest rozbudowa drogi powiatowej 0487T. W chwili obecnej wykonywana jest dokumentacja projektowa. Mowa o remoncie blisko siedmiokilometrowego odcinka przebiegającego przez miejscowości: Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, Chełmce oraz Promnik. Wartość zadania to blisko 11 milionów złotych. Inwestycja otrzymała 50% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, które wyniesie około 5,5 miliona złotych. Samorządy gminy Strawczyn i powiatu kieleckiego pokryją po połowie pozostałe 50% wartości inwestycji. Prace budowlane zakończą się w 2021 roku. W trakcie wykonywania robót jest odcinek tej samej drogi powiatowej znajdującej się na terenie gminy Strawczyn, przechodzącej przez miejscowości: Niedźwiedź, Strawczynek i Oblęgór. Jego długość to 2800 metrów. Wartość inwestycji to blisko 1 milion 700 tysięcy złotych. Podobnie jak w przypadku siedmiokilometrowego odcinka, zadanie otrzymało 50% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostałe 50% po połowie pokryją samorządy gminy Strawczyn i powiatu kieleckiego. Prace budowlane zakończą się jeszcze w tym roku.

Samorząd gminy Strawczyn walczy z COVID-19

Samorząd gminy Strawczyn od początku trwania pandemii nie czekał na odgórne decyzje, tylko brał sprawy w swoje ręce. Zorganizowano tu akcję szycia maseczek ochronnych. Co więcej, teren gminy jest regularnie odkażany. Dezynfekowane są przystanki, chodniki, parkingi oraz tereny przy prowadzonych działalnościach gospodarczych, między innymi przy sklepach. Ma to zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa i chronić mieszkańców przed zakażeniem. Samorząd gminy rozumie także, że w związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd z powodu pandemii koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, wielu przedsiębiorców znalazło się w bardzo trudnej sytuacji, co może skutkować redukcją etatów, a nawet bankructwem. Dlatego wprowadził dla nich ulgi podatkowe. Pozyskał także dwukrotne dofinansowanie na zakup laptopów z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby zdalnego nauczania. W sumie aż 140 tysięcy złotych. Sprzęt trafił do uczniów, którzy nie mieli dostępu do tego typu urządzeń. Po zakończeniu edukacji na odległość laptopy wrócą do szkół, gdzie będą służyły do realizacji zajęć dydaktycznych.